Liftup har fået godkendt SSP projektet, Skånsom forflytning, der har til formål at udvikle to nye, komplementære produkter med fokus på forflytninger i praksis for at sikre en skånsom forflytning.

Beskrivelse af idé

Medarbejdere fra kommunalt regi oplever store udfordringer med forflytning af borgere. Borgere, som har nedsat fysisk funktionsevne, har tendens til at glide ned i sengen. Når borgeren skal tilbage, op, i sengen, så fordrer det ofte to medarbejdere samt risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ligeledes oplever medarbejderne uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når borgeren forflyttes fra fx seng til stol. Her fordrer det en lift (lofts- eller gulvlift), hvor bl.a. en loftlift kræver skinner i loftet og er derfor ikke fleksibel.

Projektets formål er at udvikle to nye, men komplementære produkter der med fokus på forflytning i daglige plejesituationer, i den offentlige sundhedssektor. Dette skal gøre dagligdagen mere skånsom for sundhedspersonalet og borgeren. Projektet arbejder med at skabe skånsomme forflytninger for både sundhedspersonalet og borgeren. Fokusset ved plejeren er at sænke risikoen for arbejdsskader under forflytningen og samtidigt skabe et bedre arbejdsmiljø for sundhedspersonalet. For borgeren skal der skabes en hurtig og skånsom forflytning, samt i visse tilfælde gøre borgeren selvhjulpen.

Det er af afgørende betydning for projektet, at vi løbende får input fra brugerne og eksperter på området. Hertil ser vi kommunerne og viden institutionerne som selvfølgelige samarbejdspartnere. For at få mest muligt viden og erfaring ind i produkterne, vil vi gennemføre iterative forløb, dvs. at vi løbende vil få bygget minimal prototyper som skal testes og evalueres af netop kommunerne og SOSU-Nord. På den måde vil vi sikre os, at de endelige brugere (sundhedspersonalet) på bedste vis får produkter der hjælper både dem og borgerne, hvor der samtidig er taget hensyn til helheden i de givne plejesituationer.

Lead Partner

 

Partnere

 

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen