Følgende beskrivelse af SSP projektet, er formuleret af lead virksomheden – ABRACE

Beskrivelse af idé

Psykiske lidelser kan i mange henseender have den fællesnævner, at der er uro i krop og sind. Det kan påvirke følelser, tanker, stemninger og har typisk effekt på ens adfærd [Psykisk sygdom, 2018, Sundhedsstyrelsen].

Dette vil i SSP-projektet defineres som en kropslig uro. Det kan komme til udtryk såvel psykisk som fysisk. Psykisk kropslig uro ses bl.a. ved oplevelse af tankemylder eller urolig adfærd grundet indre uro i kroppen. Ved tankemylder har borgeren svært ved at kontrollere og organisere sine tanker, hvorfor det kan være svært at udføre daglige gøremål eller at hvile og falde i søvn. Den kropslige uro kan også komme til udtryk fysisk via eksempelvis rastløshed, der bl.a. resulterer i formålsløs vandring og besvær ved at finde ro [Psykiatrifonden, 2018, Altompsykologi, 2018].

Mennesker med sensorisk ubalance grundet motoriske og/eller psykiske udfordringer kan have problemer med sortering af sanseimpulser, hvilket kan have store konsekvenser ift. at kunne forstå og begå sig i verden. Det kan komme til udtryk gennem selvstimulerende adfærd, der blandt andet kan komme til udtryk via aggressioner, selvskadende adfærd, tvangshandlinger m.m. Sansestimuli har oftest en hæmmende indflydelse på denne adfærd og hjælper borgeren med at finde ro [Sansestimulerende hjælpemidler, 2018, Hjælpemiddelbasen].

”Sansestimulerende hjælpemidler kan være relevante, hvis du fx oplever motorisk uro, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, smerter, udadreagerende eller selvstimulerende adfærd.”

[Sansestimulerende hjælpemidler, 2018, Hjælpemiddelbasen]

Udfordringen er at tilbyde disse mennesker et produkt, ABRACE, der bidrager til at skabe ro i krop og sjæl. Et produkt, der har sansestimulerende funktioner, er sikkert og brugervenligt – men som ikke nødvendigvis signalerer, at der er tale om et hjælpemiddel.

Formål

Formålet med projektet er markedsafprøvning af et koncept centreret om at forbedre kropslig uro via forskellige stimuli, som både er statisk og aktivt og imødekommer derfor flere behov. Dette med øje for det æstetiske udtryk for at afværge den stigmatisering, der kan forekomme for brugere/patienter ved brug af eksisterende hjælpemidler. Konceptet og de dertilhørende produkter kan således indgå i det private såvel som institutionelle markedssegment. 

I første omgang er fokus på at foretage systematiske test i relation til brugerinvolvering, markedsmodning af konceptet, da det endeligt er klar til salg.

Afslutningsrapporter


Afslutningsrapport 1 

Afslutningsrapport 2 

Leadpartner

Partnere

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen