Følgende beskrivelse af SSP projektet, er formuleret af lead virksomheden – MOTI

Beskrivelse af idé

Der eksisterer ikke noget objektivt og præcist måleudstyr inden for fysioterapi til måling af ledbevægelighed, hvor målingen ikke er fejlbehæftet, og som også kan måle bevægelsens kvalitet. I dag er bevægelseskvalitet kun noget, der bliver beskrevet ud fra fysioterapeutens egen subjektive vurdering og er derfor ikke kvantificeret.

Dette gør det vanskeligt for fysioterapeuten at dokumentere fremgang i sin behandling hos den enkelte klient, både overfor klienten selv men også andre interessenter (kommune, praktiserende læger, forsikringsselskaber etc.)

Formål

Nyt banebrydende produkt til objektiv måling af fremgang i fysioterapeutisk rehabilitering, som skal sætte ny standard inden for vurdering af méngrad. Slutleverancen af det ansøgte projekt er salgbare prototyper med de fysiske elementer, PCB og software inkluderet samt udførelse af kliniske studier. Prototyperne giver anlæg til væsentlig indsigt i markedet og produktjusteringer uden de store omkostninger.

Leadpartner

Partnere

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen