Følgende beskrivelse af SSP projektet er formuleret af lead virksomheden – Innocon Medical

Beskrivelse af idé

Urininkontinens (trang inkontinens) og fækalinkontinens er et problem for millioner af mennesker på verdensplan, som rammer folk på tværs af køn, alder og deres baggrund. 

I dag bliver inkontinens især behandlet med medicin, med dertil hørende bivirkninger, som gør at mange opgiver behandlingen. En anden løsning er risikable og bekostelige neuromodulation stimulatorer, der indopereres i ryggen.

Neuromodulation som behandling har en lang række fordele over medicinsk behandling, men i sin nuværende form, hvor det er et implantat, som kræver operation, og dermed er risikabelt og bekosteligt, placerer det reelt denne behandlingsform udenfor rækkevidde for en meget stor del af inkontinenspatienterne.

Grundet den høje pris på produktet er der ikke nok penge i sundheds-budgetter (offentlige eller forsikringer) til, at særligt mange får denne dyre behandling. Det er hovedsageligt i USA, at man har adgang til behandlingen. Ligeledes begrænser det også antal af operationer, at man skal overveje, om det er rimeligt at løbe risikoen med en invasiv operation (implantat) gennem ryggen for at nå sakralnerverne.

Formål

Ideen er en banebrydende ny neuromodulations behandling af urin- og fækalinkontinens, som vil tilvejebringe en effektiv inkontinensbehandling, som samtidig er væsentligt mindre risikobetonet og billigere end de eksisterende behandlingsformer.

Denne nye behandlingsform kræver ikke operation, og da udstyret bæres udvendigt på kroppen, er prisen langt lavere sammenlignet med et implantat. Dette vil give adgang til behandling for en stor gruppe af inkontinens-patienter, som hidtil har været afskåret fra en effektiv behandling. 

Dybdegående rapporter af inkontinensmarkedet efterlyser sådanne mindre invasive, let tilgængelige og billigere løsninger, som ingen endnu har lavet.

Leadpartner

Partnere

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen