Følgende beskrivelse af SSP projektet, er formuleret af lead virksomheden – Fysiometer

Virksomheden FysioMeter har videreudviklet på deres produkt til måling af muskelstyrke, og er nu tæt på at introducere endnu et produkt, der kan screene og forebygge baglåsskader – et problem, der er særlig udbredt blandt fodboldsspillere.
 
Det nye produkt implementerer anerkendte teorier om optimale træningsmetoder, og giver spilleren mulighed for selv at træne på det tidspunkt, der passer bedst, samtidig med at træneren – via internettet – kan følge træningsindsats og intensitet.
 
FysioMeter er i samarbejde LSI ved at igangsætte et projekt, der bl.a. har til formål at afdække de økonomiske fordele for professionelle sportsklubber ved brug af produktet.

Beskrivelse af idé

Baglårsskader er et hyppigt problem i diverse sportsgrene hvori sprint aktiviteter indgår. Specielt i fodbold er det den hyppigste skadestype og udgør 12-16% af alle skader. I en 25-mand fodbold trup vil man således typisk have 5-6 baglårsskader i løbet af en sæson. 

Dette betyder at et hold mister spillere i ca. 125 dage per sæson, hvilket i den danske superliga betyder et årligt tab på omkring 600.000 kr. i tabte spillerkontrakter. Løsningen til ovenstående problem findes i de evidens-baserede træningsøvelser kaldet Nordic Hamstring Exercises (NHE) som kan reducerer baglårsskaderne med 73%. Helt konkret betyder det at en klub går fra 5 baglårsskader til 1,34 skader. 

En videnskabelig undersøgelse publiceret i det verdensførende British Journal of Sports Medicin viser dog at kun 10,7% af Champions League klubber har indført dette effektive program.

FysioMeter har udviklet et produkt til klassiske fysiologiske målinger: balance, reaktionshastighed, samt muskelstyrke i ben. Med baggrund i dette produkt, vil vi udvikle et screenings- og træningsredskab målrettet ovenstående baglårs-problematik.

Formål
Er at udvikle et screenings- og træningsredskab målrettet baglårsskader hos sportsudøvere med elementer af gamification og telemonitorering.

Ved køb af produktet vil klubben forebygge og hermed reducere antallet af baglårsskader pr. sæson, hvilket øger til rådigheden af spillerne med 91 dage. 

Leadpartner

Partnere

V16 Kommunikation

Smede- og Maskinværksted Kurt Jensen

 

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen