Følgende beskrivelse af SSP projektet, er formuleret af lead virksomheden – Cortex Technology

Cortex Technology ApS (Cortex) har i mere end 30 år udviklet, produceret og solgt udstyr, der understøtter forskellige typer af forskning indenfor dermatologi og anden forskning relateret til hud.

Yderligere benyttes udstyret i nogen grad til vejledning ifb. diverse behandlingsformer herunder lægefaglig, men også mere æstetiske behandlingsformer.

Udstyret, der produceres omfatter bl.a. ultralydsudstyr til målinger på hudens underliggende strukturer samt udstyr til målinger afhudens “fysiske” egenskaber som fx elasticitet, vandfordampning, fugt, farve, temperatur m.m. 

Se mere på cortex.dk

Beskrivelse af idé

Ved forskning indenfor hud er det ofte relevant at vurdere og foretage målinger på både hudens underliggende struktur, hudens fysiske egenskaber samt hudens overfladestruktur (herefter kaldet topografi)

De løsninger, der findes på markedet til vurdering af hudens topografi, er generelt af lidt ældre dato og temmelig kostbare.

Der findes yderligere ikke en samlet platform (et apparat), som giver mulighed for både at vurdere hudens underliggende struktur, hudens fysiske egenskaber samt hudens topografi. Dvs. afhængigt af forskningsområde, er der ofte behov for at indkøbe forskelligt udstyr med forskelligt software. Dette giver flg. problemer:

  • Software fra forskellige leverandører er vanskeligt at integrere, hvilket giver udfordringer ift. at samle forskningsdata et sted
  • Flere apparater tager mere plads i klinikken eller laboratoriet.
  • Der er mange forskellige leverandører, at forholde sig til for brugeren fx i service­ og supportsituationer.
  • Selve købsprocessen tager længere tid, da kompleksiteten bliver større når de forskellige muligheder skal evalueres for hvert parameter.

Formål

Cortex ønsker at udvikle en optisk platform for topografisk analyse af hudstruktur (DermaCam) som afhængigt af software kan benyttes til forskellige applikationer. Projektets sigte er fremstilling af fungerende prototype, hvis formål det er at validere kameraoptikken, teste design samt have software udviklet til et niveau, hvor reproducerbarheden af data kan valideres. Desuden ønsker vi med prototypen at få det første feedback fra slutbrugere.

DermaCam udvikles som en platform til flere forskellige dermatologiske formål. Det initielle fokus vil være:

  • Rughedsmåling bl.a. til evaluering af sårbehandling {Aktuelt efterspurgt af blandt andre Rigshospitalets Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling)
  • Rynkeanalyse til brug i forskning samt til beslutningsstøtte til diverse kosmetiske behandlinger
  • Detektering af “skin-age” ved måling af hudens mikrostruktur. Dette kan benyttes til beslutningsstøtte til diverse kosmetiske behandlinger samt forskning i eksempelvis hudens påvirkning af fx medicin, kost, rygning, alkohol, sol mv.

Fremtidig udvikling kunne bl.a. involvere detektering af modermærker herunder fx beslutningsstøttesystem til diagnosticering og kræftbehandling. Dette vil dog kræve et højere niveau af klinisk evidens samt medicinsk registrering i de lande, hvor apparatet ønskes solgt. Her er det værd at nævne, at Cortex allerede har ultralydsudstyr, der bl.a. benyttes til vurdering af visse former for hudkræft i forbindelse med behandling.

Det er den overordnede målsætning og forventningen, at DermaCam skal kunne levere højere nøjagtighed end den bedste konkurrent.

Leadpartner

Partnere

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen

Vil du vide mere om projektet?

 

Trine Søby Christensen

Chefkonsulent

Tlf.: 28 83 83 12

E-mail: tsc@lsi-nd.dk