Følgende beskrivelse af SSP projektet, er formuleret af lead virksomheden – Acubit

Projektet er et offentlig og privat innovationssamarbejde imellem virksomheder, kommuner og Aalborg Universitet, hvor målet er at udvikle en løsning der kan lokaliserer mennesker med demens. 

Virksomhedens beskrivelse af projektet

Udvikling af en lokaliseringsenhed der kan matche brugernes behov for præcision, sikkerhed, tryghed og brugervenlighed. 
 
ACUBIT har præsenteret kommunerne for en konceptidé, der kan løse udfordringerne og understøtte brugernes behov inden for demenssikring – en teknologi, der fungerer både udendørs og indendørs – endda i kældre og på etage niveau, samt uden brug af batteriskifte og/eller hyppige opladninger. Teknologien sikrer hurtige, brugervenlige og præcise visninger af lokalisationer for relevante medarbejdere i kommunerne.

I et evalueringsdesign opstilles mål, der kan belyse følgende parametre:

 • Borger
 • Organisation, herunder medarbejder, ændrede arbejdsgange m.m.
 • Teknologi
 • Økonomi

De konkrete mål formuleres og kvalificeres i et tæt samarbejde med slutbrugerne med udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for borgerne, kommunerne og virksomhederne. Målene med at udvikle en løsning, der kan optimere demenssikring, er derfor at undersøge og evaluere:

 • Borgerens frihed til bevægelse, herunder livskvalitet
 • Oplevelse af tryghed og sikkerhed i et medarbejder- og pårørendeperspektiv
 • Oplevelse af at anvende løsningen (brugervenlighed)
 • Kvalitet i procedurer og arbejdsgange – nye services
 • Sikkerhed og præcision i lokalisering
 • Løsningens funktionalitet
 • Omkostningseffektivitet – mere kvalitet for færre penge.

Formål

De nordjyske kommuner arbejder kontinuerligt med at skabe de bedste rammer for borgere med demens, deres pårørende og de medarbejdere, der arbejder med denne målgruppe. Målet er bl.a. at skabe trygge rammer for borgere med demens for at fremme deres mulighed for at leve en selvstændig tilværelse – frihed til bevæge sig og retten til at blive fundet.
 • Udvikling af et produkt der;
 • Matcher brugernes behov.
 • Matcher juridiske og etiske retningslinjer samt lovgivning.
 • Udvikles og tilpasses i et testforløb med fokus på brugerinvolvering. 
 • Kan fungere i samspil med andre teknologier.

Kommunens indsatser i forhold til demenssikring er mangeartede. De omfatter blandt andet kommunens indretningsmæssige tiltag i borgerens bolig, men også i forhold til de ydre omgivelser, således at borgere med demens kan færdes sikkert og trygt både ude og inde. 

Kommunen har bl.a. sporingsenheder, der gives til borgere, hvor der er et ønske om, eller behov for en ekstra tryghed for at kunne færdes uden for egen bolig. Anvendelse af sporingsenheder kan derfor give borgere med demens en tryghed og mulighed for, fortsat at bevæge sig frit rundt, være fysisk aktive, samt bevare sociale relationer og dermed livskvalitet. Brug af sporingsenheder kan ligeledes give på rørende tryghed, når borgeren med demens går ud på egen hånd. For medarbejderne giver brug af sporingsenheder også en øget tryghed, idet de ikke skal bruge unødig tid på at holde øje med, lede efter eller være urolige for, at borgeren med demens er gået ud på egen hånd. 

Betjeningen af sporingsenheder skal desuden være simpel, enkelt og let. Selvom trygheden og kvaliteten i brugen af sporingsenheder øges, vil der dog altid være en risiko for, at menneskelige faktorer kan gøre sig gældende. Formålet er derfor også at sikre, at systemet kan understøtte arbejdsgangene (work-flow) i så høj grad som muligt og give de indikationer samt evt. alarmer, der er nødvendige for at mindske risikoen.

Overblik over projektpartnere

Hvad er status på projektet?

Læs mere

Se video fra OPI forløbet

Fremtidens Demenssikring

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen