Dette projekt vil anvende AI-teknologi til prædiktering af fremtidige behov for ydelser under Servicelovens §83 og §83a. Målet er at blive i stand til at forudsige et øget (eller reduceret) behov for hjælp med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunerne og samfundet.

Beskrivelse af ide

De offentlige finanser er udfordret af et massivt demografisk pres på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, og det øgede demografiske pres betyder, at der er behov for effektiviseringer (eller en forøgelse af det offentlige forbrug) for at opretholde det nuværende niveau af ældreomsorg. Dette projekt skal udvikle en model til prædiktion af behov for ydelser under Servicelovens §83 og §83a med henblik på at sikre den rette pleje til rette tid. Det vil være med til at sikre, at ressourcerne allokeres til de rigtige ydelser.

Dette projekt udspringer af igangværende arbejde omkring brugen af AI-teknologi til identifikation af leverancer med høj risiko for afvigelser under Servicelovens §83 og §83a. Projektet har givet Hugin Expert og Hjørring Kommune øget indsigt i datagrundlaget og mulighederne for at anvende AI-teknologi i forbindelse med prædiktering af behov under Servicelovens §83 og §83a. Udgangspunktet for projektet er at prædiktere behov under Servicelovens §83 og §83a, men mulighederne i at være forudseende er ikke begrænset til Serviceloven.

Der er et ønske om at tage skridtet fra monitorering og analyse af afvigelser mellem leverancer og bevillinger til prædiktion af behov for at kunne tilrettelægge en proaktiv indsats til gavn for borgeren, kommunerne og samfundet.

Leadpartner

 

 

Partnere

 

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt chefkonsulent Trine Søby Christensen