Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvordan LSI indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder både for de personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden eller andre kilder.

1. Dataansvarlig

LSI er dataansvarlig for en række persondata. Det er bl.a. persondata, som vi modtager:

 • Når vi inviterer til arrangementer, workshops eller lignende

 • Via vores hjemmeside

 • Når vi kontaktes pr. e-mail eller personligt, ved f.eks. arrangementer

 • Fra vores deltagere i innovationssamarbejder / øvrige projekter

 • Via tilmelding til vores nyhedsbrev

LSI håndterer personlige data efter den gældende lovgivning og vil løbende tilpasse procedurene, så det opfylder GDPR forordningen, som trådte i kraft d. 25. maj 2018.

2. Behandling af oplysninger

LSI indsamler og registrerer oplysninger om dig med følgende formål:

 • At kunne behandle tilmeldinger til arrangementer / nyhedsbrev

 • Du er kontaktperson i en virksomhed, som vi samarbejder med

 • Besvarelse af spørgsmål / øvrig kommunikation med LSI

 • Du er deltager i et SSP projekt

 • Når du repræsenterer en leverandør

Det er f.eks oplysninger som navn, adresse, cpr-nr. og e-mail. De indsamlede oplysninger registreres i LSI med henblik på administration, rådgivning og eventuelt markedsføring.

Er du partner/deltager i EU programmet, (Sundheds Teknologisk Serviceprogram), kan du læse her, hvad vi behandler af oplysninger: Personoplysninger EU Projekt

Til at behandle de personfølsomme data, anvender LSI ShareFile©. 

ShareFile© tillader os at modtage krypteret upload af filer fra deltagerne i SSP projekterne. Ved deltagelse i et SSP-projekt, vil LSI give en udførlig anvisning af den ovenfor beskrevet proces.

Særligt om personfølsomme oplysninger

Har du oplysninger om personfølsomme oplysninger registreret hos LSI, vil disse oplysninger blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.

Brug af din e-mail

Har du sagt ’ja’ til at modtage nyhedsbrev på www.lsi-nd.dk, bruger LSI din e-mail til at sende dig nyheder og invitationer til arrangementer. Du kan til enhver tid meddele LSI, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrev via denne mail: info@lsi-nd.dk.

Sletning

LSI opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for LSI at opbevare oplysningerne.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

3. Nyhedsbreve, cookies og statistik

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de oplysninger, som du afgiver om din e-mailadresse. Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne sende dig nyhedsbreve, samt informere dig om arrangementer.

Behandlingsgrundlaget er det samtykke, som du afgiver ved tilmeldingen til nyhedsbrevet. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afmelde dig nyhedsbrevet via afmeldingsfunktionen som er angivet i nyhedsbrevet.

Vi behandler statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, men kan ikke genkende enkeltpersoner ud fra disse oplysninger. Vi registrer oplysninger om dit besøg på hjemmesiden ud fra de oplysninger, din browser sender.

4. Kontakt til LSI via e-mail, brev m.v.

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger, der fremgår af de e-mails, breve, fakturaer m.v., som sendes til os. Formålet med behandlingen er at kunne opfylde aftaler med kontakter, samarbejdspartnere og andre aftaleparter samt kunne modtage og besvare spørgsmål og andre henvendelser til LSI. Behandlingsgrundlaget er at administrere og opfylde indgåede aftaler samt en legitim interesse i en kvalificeret administration af selskabet, herunder modtage og besvare henvendelser.

5. Behandlingssikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger vedr. de persondata, vi behandler. De skal bl.a. sikre, at dine data ikke ændres, mistes eller kommer til uvedkommendes kendskab. Vi har autorisations- og adgangsbegrænsninger, der sikrer, at persondata kun kan tilgås af én relevant medarbejdere, som desuden er underlagt tavshedspligt og instrueret i omgang med persondata. Beskeder, ansøgninger m.v., som du sender til os via vores hjemmesider er ikke krypterede, så du bør undlade at sende CPR-nr. eller følsomme personoplysninger.

6. Videregivelse til tredjeparter

Vi videregiver eller overlader kun personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med lovgivningen og kun til opfyldelse af de beskrevne formål.

7. Sletning

Vi behandler kun oplysningerne til de angivne formål, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige for det formål, de er indsamlet til.

Vi arbejder med udgangspunkt i følgende konkrete slettefrister:

 • E-mails til brug for udsendelse af nyhedsbreve: Når nyhedsbrevet afmeldes

 • Alle øvrige oplysninger: Når de ikke længere er nødvendige for formålet

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Du har bl.a. ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, samt har du ret til destruering af oplysninger om dig, og slutteligt har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, skal du henvende dig til LSI. Vores kontaktdata kan du se nedenfor.

9. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, kan du kontakte os her:

Life Science Innovation North Denmark

C. A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg

Telefon: 25466325

CVR NR. 38 47 91 21
Mail: info@lsi-nd.dk

10. Klage

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, LSI behandler dine personoplysninger på. Du kan se mere på www.datatilsynet.dk.

*Persondatapolitikken bliver løbende ajourført og er senest opdateret den 15. april 2019.

Bo Christensen

Direktør/CEO
Tlf.: 25 46 63 25 
E-mail: boc@lsi-nd.dk