Innovationsnetværket Danish Healthtech styrker innovation og vækst inden for en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner, sundheds- og velfærdsinnovation. 

Som samlende, nationalt netværk sikrer Danish Healthtech små og mellemstore virksomheder let og enkel adgang til kommuner, hospitaler, videninstitutioner og klynger inden for området. Målet er at udvikle og udbrede løsninger, der skaber bedre sundhed for borgere, vækst for virksomheder og et bæredygtigt samfund. 

Innovationsnetværkets faglige fokus er:

  • Forebyggelse og prædikativ sundhed
  • Lighed i sundhedsvæsenet – det borgernære sundhedsvæsen
  • Bedre brug af danske sundhedsdata
  • Personaliseret behandling 

Danish Healthtech er et nationalt samarbejde mellem fire erhvervsklynger på området – Welfare TechLife Science Innovation North DenmarkMedtech Innovation Consortium og Copenhagen Healthtech Cluster – som arbejder med hvert deres styrkeområde inden for sundheds- og velfærdsinnovation. 

Via Danish Healthtech koordinerer klyngerne deres aktiviteter på tværs af landet og giver virksomheder lettere adgang og kontakt til det sundhedsvæsen, der skal bruge deres løsninger. 

Samarbejdet omfatter desuden fem danske universiteter – Danmarks Tekniske UniversitetKøbenhavns UniversitetSyddansk UniversitetAarhus Universitet og Aalborg Universitet – samt GTS-institutterne FORCE Technology og Teknologisk Institut. Dette sikrer, at virksomheder får adgang til den nyeste forskning og knowhow på området. 

Innovationsnetværket Danish Healthtech er samtidig en sammenlægning af innovationsnetværket MedTech Innovation og Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi. Sammenlægningen forener dansk medicoteknologi med dansk sundheds- og velfærdsteknologi og skaber en mere forenklet samarbejdsform, som giver virksomhederne lettere adgang til netværk og de rette kompetencer på området.

Partnere i innovationsnetværket Danish Healthtech

Danish Healthtech støttes af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet og løber fra 01.12.2018 – 30.11.2020.

Bo Christensen

Direktør/CEO
Tlf.: 25 46 63 25 
E-mail: boc@lsi-nd.dk