LSI samler nordjyske aktører inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Foreningen faciliterer samarbejde på tværs af offentlige og private virksomheder i projekter til stor gavn for borgere og patienter i Nordjylland.

Læs mere om, hvad partnere og medlemmer af LSI skriver om gevinsten ved at arbejde på tværs af offentligt og privat her: 

“Igennem udviklingsprojektet er det blevet klart for os, hvor vigtigt det er at have et bredt tværfagligt samarbejde, når det gælder udviklingen af et teknologisk produktsystem til et specifikt sundhedsfagligt område. MOTI er i den grad blevet styrket af innovationssamarbejdet med brede faglige kompetencer, der dækker både produktudvikling af hardware og software samt CE-mærkning som medicinsk udstyr; disse kompetencer dækker Xtel, MEDEI og Medodan.

Derudover øges troværdigheden af produktet ved involveringen af forskere fra Aalborg Universitets Sundhedsfaglige Fakultet samt specialist i muskuloskeletal fysioterapi hos Apex Fysio, som bidrager med vigtig evidensgrundlag for produktet samt validering af produktets behovsopfyldelse og potentiale.”

Marie Cathrine Soele Madsen, MOTI

“Vi har haft stor nytte af vores samarbejde med LSI.

Som virksomhed kan det være utroligt svært at finde frem til de rette personer i det offentlige system. LSI binder os sammen med de rette mennesker og på kort tid har vi fået testet og godkendt vores produkter på Hospitalet

LSI har sikret, at vi har oplevet meget hurtig at komme i kontakt med de rette mennesker på hospitalet og derved fået et gensidigt positivt samarbejde op at køre. Ved hjælp af LSI virker den offentlige sektor ikke så kryptisk længere. Derfor er LSI dem, der får tingende til at lykkes når det handler om sundhedsinnovation.”

Lasse Thomsen, CEO ABRACE ApS

“For vores virksomhed har projektet gennem LSI gjort det muligt at etablere et samarbejde med specialister og slutbrugere på hospitalet. Samarbejdet har været afgørende for udviklingen af vores nye beslutningsstøttesystem, der kan give en målrettet antibiotikabehandlingen for patienten og mindske fremtidig resistensudvikling. Systemet er blevet meget brugervenligt for lægerne, som har været med inde over fra starten, og vi forventer at en endelig klinisk implementering vil medføre kvalitetssikring samt en reduktion i brugen af antibiotika.”

Mads Lause Mogensen, CEO Treat Systems

“Vi har bl.a. et samarbejde med Aalborg Universitet, hvor det især er kombinationen af at have en lektor og en gruppe tilknyttet, der hjælper med at lave nogle undersøgelser til projektet. Dertil kommer der vejledere, der påfører undersøgelserne noget ekstra perspektivering. Det gør, at vi kan komme mere i dybden via de ekstra ressourcer, som vi ikke selv har mulighed for at finde.

Derudover har vi også fået samarbejde med klinikere gennem LSI. Klinikerne fungerer lidt som ”voice of customer”, som er vigtig for os ingeniører at have med. Vi er nørder, så det er vigtigt at vi får at vide, hvad man gør i hverdagen, og hvad der fungerer for dem.

Vi har også lavet fokusgrupper med flere forskellige fysioterapeuter, hvilket giver os mulighed for at belyse flere områder. Hvis ikke vi havde det samarbejde, havde vi måske kun fået én vinkel på, men bredden gør, at vi sikrer et bredt produkt, der kan bruges af flere borgere/patienter.”

Rune Kristensen, CTO Life Science Robotics ApS