Life Science Innovation North Denmark

De centrale parter i Nordjylland er enige om at skabe en stærkere udvikling inden for sundheds- og velfærdsinnovation til glæde for borgere og virksomheder i Nordjylland.

De centrale parter er:

  • Lokalt erhvervsliv
  • Region Nordjylland
  • De nordjyske kommuner
  • University College Nordjylland (UCN)
  • Aalborg Universitet (AAU)
  • SOSU Nord
  • De relevante erhvervsorganisationer
  • Kapital- og erhvervsfremmeorganisationer

Særligt inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område kan vejen til markedet være lang, bl.a. på grund af skrappe regulatoriske krav.

Af denne årsag vil LSI have et bredt formål at understøtte udvikling og implementering af sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i Nordjylland med henblik på at bidrage til udvikling og effektivisering i både offentlige og private organisationer.

Målet for LSI er den erhvervsmæssige udvikling, hvor ambitionen er at skabe et produktivt og innovativt udviklingsmiljø.

For LSI handler det om at sætte alle parter i stand til at realisere gevinster, de ikke kan realisere hver for sig. Der er en gensidig ambition om at understøtte positive gevinster blandt alle aktører, herunder bedre service til borgerne og effektivisering i sundhedsvæsnet samt øget produktion af viden og relevans inden for uddannelserne i sundhedsvæsenet og i kommunerne, samt øget videnproduktion og øget relevans af uddannelserne.

Der opereres derfor med et bredt vækstbegreb, som både handler om at skabe vækst og udvikling i Region Nordjylland som helhed – og i virksomhederne specifikt. Det erhvervsmæssige mål er at skabe et udviklingsmiljø, der sikrer optimale betingelser for, at især de mange mindre virksomheder på området kan accelerere deres potentiale.

Strategien er derfor kort formuleret:

Sammen om Liv, Sundhed og Innovation i Nordjylland

Visionen for LSI:

LSI vil styrke sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland og skabe værdi via erhvervsvækst, vidensudvikling og bedre sundheds- og velfærdsløsninger til gavn for virksomheder, borgere og sundhedsvæsenet.

For at læse mere om strategien og visionen for LSI, tryk nedenfor