• Ny samlet superklynge for life science og velfærdsteknologi - Virksomheder, videninstitutioner, sundhedsvæsen, kommunerne og de eksisterende klyngeorganisationer og innovationsmiljøer inden for life science og velfærdsteknologi i hele Danmark går nu sammen om en såkaldt superklynge, der bygger bro mellem virksomheder, sundheds- og plejesektor og vidensinstitutioner. Det skal sikre innovation…
 • Vigtigheden af brugerinddragelse i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet - D. 27. august 2020 afholdt Life Science Innovation North Denmark (LSI) arrangement under titlen ”Innovationssummit: Hvorfor lykkes innovation?”. Omdrejningspunktet for dagen var brugerinddragelse, og der var stor tilslutning fra både det offentlige og private. Allerede i efteråret 2019 kunne LSI,…
 • Velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt - Louise Lassen (tv.) og Frida Karoline Skytt (th.)LSI-sekretariatet kunne d. 19. august 2020 byde velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt, som skal indgå i et praktikforløb. Louise og Frida er begge uddannede sygeplejersker og studerer nu til cand.…
 • Brugerne: Grundpillen i samarbejdet omkring innovative løsninger til sundhedsvæsenet - I Life Science Innovation North Denmark (LSI) er én af vores kerneværdier at inddrage brugerne. Vi ønsker at fastholde en tæt kontakt til vores virksomheder, kommunerne, Regionen og videninstitutionerne. På den måde holder vi os opdateret i forhold til at…
 • Det regulatoriske område: Hvilke behov er der? - LSI har afholdt opfølgende workshops på baggrund af den foregående webinar-serie om det regulatoriske område med formål om at få klarlagt, hvilke behov, vi skal forsøge at imødekomme fremadrettet. Resultaterne viste sig at være mere eller mindre entydige. D. 25/6 2020…
 • Viden om de regulatoriske krav: værdi for både det private, det offentlige og videninstitutioner - Webinar-serien om det regulatoriske område er nu afviklet, og med over 300 tilmeldte har der gennemgående været en stor interesse for at opnå ny viden på området – både fra det private, det offentlige og fra videninstitutioner. Det regulatoriske område…
 • ROBERT®’S ”American Dream”: en hjælpende hånd i Corona-krisen - En anbefaling og en tilstedeværelse på LinkedIn gjorde, at Life Science Robotics ApS tilbage i 2019 blev opdaget af en mand i USA, som nu har medvirket til, at de har opnået FDA-Clearance, fået skabt et større netværk og fået…
 • De regulatoriske krav: et udfordrende og afgørende område, når man samarbejder med sundhedsvæsenet - Som virksomhed kommer man ikke udenom de regulatoriske krav, hvis man ønsker at markedsføre produkter til sundhedsvæsenet. Det er et uundgåeligt område, man er nødt til at forholde sig til. Desværre kan det for mange synes så udfordrende, at man…
 • Ny national sundhedsklynge klar med 10 arbejdsområder - LSI arbejder sammen med de øvrige regionale klynger på at samle alle indsatser i en ny national klynge for life science og velfærdsteknologi. Den nye klynge skal virke fra årsskiftet, og en rundspørge blandt samarbejdspartnere peger på 10 centrale arbejdsområder. …
 • Ny national sundhedsklynge for life science og velfærdsteknologi - Undersøgelse fremhæver 10 fokusområder i ny national sundhedsklynge I løbet af 2020 samles alle regionale klyngeaktiviteter i nationale enheder, som et led i regeringens strategi for erhvervsfremme. Det gælder også for life science og velfærdsteknologi, hvor vi er flere aktører, der…
 • Vellykket projektsamarbejde i Sundhedsteknologisk Service Program - ”Et fantastisk eksempel på, at Danmark kan samarbejde på tværs af landet og på tværs af fagligheder og organisationer”Projektet ”Identifikation af leverancer med høj risiko for afvigelser under Servicelovens §83 og §83a” i Sundhedsteknologisk Service Program er afsluttet, og samarbejdet…
 • Prædiktering af fremtidige behov godkendt til Sundhedsteknologisk Service Program - LSI’s bestyrelse har godkendt en overordnet ramme, der omhandler anvendelse af AI til at understøtte praksisnære problemstillinger i den offentlige sektor. Inden for denne ramme er flere AI-projekter igangsat i Sundhedsteknologisk Service Program, herunder "Prædiktering af fremtidige behov under Servicelovens §83…
 • Innovationscamp: Et tværfagligt samarbejde mellem maskinmester- og sygeplejestuderende - Den 9. marts 2020 var en flok maskinmesterstuderende fra MARTEC og en flok sygeplejestuderende fra UCN samlet hos MARTEC i Frederikshavn til en fælles innovationscamp. Formålet med dagen var, at de på tværs af uddannelserne skulle samarbejde om at komme…
 • Når Innovation Lykkes i Nordjylland - Rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune åbnede innovationsdagen ”Når Innovation Lykkes i Nordjylland” torsdag den 30. januar 2020. 300 interessenter fra sundhedssektoren mødtes til en dag om sundhedsinnovation, hvor erhvervslivet, politikere og de mange ildsjæle på landets…
 • Tele Call – et forretningseventyr i Japan begynder - For den odenseanske virksomhed Tele Call blev ”Når Innovation Lykkes i Nordjylland 2019” startskuddet på et spændende forretningseventyr i Japan.   Danmark i verdensklasseVi hører det tit. Danmark er i verdensklasse på den velfærdsteknologiske front. Men hvad er det, vi er…
 • Liftup workshop i SSP-projektet: Skånsom forflytning - Den 17. december 2019 afholdt Liftup workshop i SSP- projektet: Skånsom forflytningTil workshoppen blev der udvekslet og testet idéer af med fokus på bl.a. selvstændighed hos borgerne og optimering af forflytningen. Dermed blev løsningstiltag drøftet i forhold til at kunne…
 • Projekt afsluttet om Sansestimulerende lænestol - Ultimo november afholdt ABRACE afsluttende statusmøde på SSP projektetProjektet vedrørende markedsmodning af den sansestimulerende lænestol har til formål at udvikle et koncept centreret om at forbedre kropslig uro via forskellige stimuli. Mange psykiske lidelser har den fællesnævner, at der er…
 • Afsluttende workshop og julestue i hyggelige rammer - Den 11. december 2019 var omkring 40 deltagere samlet til den afsluttende workshop i Sundhedsteknologisk Serviceprogram Arrangementet bød på fire afsluttede projekter fra Sundhedsteknologisk Serviceprogram (SSP), som alle præsenterede deres innovationssamarbejde til deltagerne og ikke mindst et skarpt fundingpanel bestående…
 • BioMedical Design uddannelsen giver virksomheder en unik mulighed - Første hold af de såkaldte fellows fra BioMedical Design er godt i gang med at skabe løsninger til hospitalsafdelinger i Aarhus og København. De bliver første hold af nye innovationsledere, der kan bruge deres færdigheder i behovsdrevet sundhedsinnovation i start-ups…
 • Datadrevet Ledelse i praksis - Over 80 mennesker var samlet den 4. december 2019 til arrangementet Datadrevet Ledelse inden for sundheds- og velfærdsteknologi på SOSU Nord. I samarbejde med Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune, afholdt LSI en praksisorienteret dag med inspirationsrige oplæg samt konkrete cases…
 • Kongelig deltagelse åbnede markedet i Frankrig for dansk robotproducent - Life Science Robotics var i oktober på erhvervsfremstød i Paris, som blev vejen ind på det franske eksportmarked. I følgeskab med kronprinsparret, sundhedsministeren, ambassadøren og Dansk Industri fik Aalborg-firmaet mulighed for at præsentere sin genoptræningsrobot for tre af de allerstørste…
 • Nordjyske kommuners Netværk for Velfærdsteknologi mødtes i Demenslandsbyen - Nordjyske kommuners netværk for velfærdsteknologi (NNV) mødtes i starten af november på ældrecenteret Lundgården i Vrå. Lundgården gør sig bemærket med deres ”Demenslandsby”, som er et nyt pilotprojekt om aktivitets- og boligtilbud. NNV består af en gruppe engagerede konsulenter og…
 • Anneshave slår dørene op - Det summer af liv og duften af nye materialer i lyse og lækre lokaler møder os, da vi træder ind på de nye midlertidige boliger ”Anneshave” i Aalborg, der åbner for beboere den 18. november. To kvinder er i færd…
 • Vellykket arrangement om godkendelse af medicinsk udstyr - 40 deltagere deltog i arrangementet Godkendelse af medicinsk udstyr i USADen 18. november afholdt LSI i samarbejde med Danish Healthtech og Aalborg Universitet et arrangement om godkendelse af medicinsk udstyr i USA. Til arrangementet havde vi inviteret en regulatorisk ekspert…
 • Innovationscamp for maskinmester- og sygeplejestuderende - Maskinmestre og sygeplejersker i samarbejde om løsninger til sundhedsvæsnetMandag den 28. oktober afholdt LSI, UCN, MARTEC og Frederikshavn Kommune Innovationscamp for 70 studerende fra Martec og UCN Hjørring. Formålet var at de studerende skulle stifte bekendtskab med at arbejde med…
 • Konsulentgruppe fra Add Value tilknyttet LSI - Nyuddannede kandidater bidrager til LSI's eksterne kommunikation De sidste 2 måneder har vi hos LSI haft den store fornøjelse af, at have en konsulentgruppe tilknyttet. Gruppen kommer fra Add Value, og er en del af et forløb der klæder nyuddannede…
 • Sidelæns kip reducerer tryksår hos immobile patienter - Alcyons producent har foretaget en test der viser, at systematisk brug af sidelæns kip kan mindske trykbelastning hos sengeliggende patienter. Alcyons producent har testet systematisk brug af sidelæns kip til reducering af trykbelastningen ved sengeleje. Til at udføre testen blev…
 • Hospital i Aalborg vinder robot-pris for unik blodprøve-automation - Hospital i Aalborg vinder robot-pris for unik blodprøve-automationAalborg Universitetshospital kan nu bryste sig af at have den suverænt bedste robot- og automatiseringsløsning. DIRA Automatiseringsprisen 2019 går i år til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital for en opfindelse, hospitalet har…
 • Patienter og borgere kan nu få sig en ”Roomie” - ByLink har udviklet "Roomie", som er et nyt og helt unikt multibord, tænkt og designet af sundhedspersonale til sundhedspersonale - og blev for nyligt leveret til de første glade kunder. Multibordet ”Roomie” er udviklet af virksomheden byLink i tæt samarbejde med…
 • Unge nordjyske iværksættere modtager legat fra Novo Nordisk Fonden - Adam S. Hansen (th) og Andreas M. Hejslet (tv) fra AW Technologies er med deres koncept, TrachFlush, blevet optaget i programmet Business Acceleration Academy, som hører under Novo Nordisk Fondens nyeste initiativ til at fremme iværksætteri inden for Life Science;…
 • Forudsigelse af patientstrømme i akutmodtagelsen godkendt til SSP - Hugin Expert har af LSI's bestyrelse fået godkendt et projekt til Sundhedsteknologisk Service Program.Formålet med dette projekt er at udvikle en software-prototype til at understøtte vagtplanlægningen på akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH) med henblik på at sikre en bedre…
 • Trachflush godkendt til Sundhedsteknologisk Service Program - På LSI's bestyrelsesmøde i september blev AW Technologies godkendt til Sundhedsteknologisk service program med projektet TrachFlush. Om projektetIntensivafdelinger er nogle af de mest omkostningstunge afdelinger på hospitalerne, og især forebyggelse og behandling af lungebetændelse hos respiratorpatienter medfører enorme omkostninger i form…
 • Tre projekter præsenterede effekten af tværfagligt samarbejde - Afsluttende workshop for projekter i Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)Torsdag den 19. september afholdt LSI afsluttende workshop for tre projekter, som LSI har støttet med midler fra Sundhedsteknologisk Service Program.Formålet med afslutningsworkshoppen var at dele viden samt erfaringer om Innovationssamarbejdet mellem…
 • Bachelorprojektdating - Kom og præsenter sygeplejestuderende for jeres idéer til udvikling af praksis. Kom til projektdating og få en unik mulighed for at få udarbejdet et bachelorprojekt, der flytter noget i praksis. Det er både givende og motiverende! Giv sygeplejestuderende mulighed for…
 • SSP Projekt vedr. Strækcensor godkendt til LBN Medical - 01. juli 2019 Problemstilling Lidelser i bevægeapparatet er en hyppig og dyr problemstilling for samfundet. I dag er det ikke muligt at lave en objektiv diagnostik af foden under hverken almindelige dagligdagsaktiviteter eller ekstern belastning. Dette kan føre til, at betydelige…
 • SSP projekt godkendt til Liftup - 03. juni 2019 Problemstilling Medarbejdere fra kommunalt regi oplever store udfordringer med forflytning af borgere. Borgere, som har nedsat fysisk funktionsevne, har tendens til at glide ned i sengen. Når borgeren skal tilbage, op, i sengen, så fordrer det ofte…
 • SSP Projekt godkendt til TREAT Systems - 29. maj 2019 Med projektet ønsker man at evaluere potentialet af et IT-system til optimering af diagnosticering og behandling af patienter med infektion. TREAT-Lab identificerer patienter, som kan drage fordel af hurtig mikrobiologisk diagnostik fremfor konventionelle dyrkningsteknikker. Systemet identificerer patienter,…
 • Nyt StartUp Factory / Acceleratormiljø I Nibe - 03. maj 2019   Stifteren af virksomheden Dataproces ApS, Morten Lindblad etablerede i efteråret 2018 Nordic Data Group, som koncern- og moderselskab for et kommende StartUp factory- og acceleratormiljø i Nibe Erhvervspark. StartUp factory- og acceleratormiljøet er primært for virksomhedsejere…
 • Udviklingskøkken vedr. dysfagi-venlig kost - 02. maj 2019 Region Nordjylland fik godkendt projektet "Udviklingskøkken - vedr. Dysfagi-venlig kost" hos LSI's Samarbejdsforum i 2018.  Men hvad er dysfagi, og hvorfor valgte Region Nordjylland at starte projektet? Dysfagi (tygge- og synkebesvær) er en udbredt sygdom, som rammer…
 • Innovations Camp - 01. maj 2019 Den 28. oktober 2019 afvikler LSI, MARTEC, Frederikshavn Kommune og UCN en Innovations Camp. 70 elever – 35 sygeplejerskestuderende fra UCN og 35 maskinmesterstuderende fra MARTEC – skal mødes en hel dag, hvor de skal arbejde med…
 • Design Sprint – Et samarbejde imellem VR Rehab og Aalborg Kommune - 30. april 2019 Aalborg Kommune og VR Rehab har i regi af Like! projektet, igangsat tre designsprintsdage for borgere med autisme og angstproblematikker.  Deltagerne på dagen spænder imellem borgere der er i bostøtte, brugere af dagtilbuddet Væksthuset og studerende fra HF3. De tre målgrupper…
 • Identifikation af nye velfærdsteknologiske løsninger - 29. april 2019 Velfærdsteknologi rulles i stigende grad ud i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, og nye behov, muligheder og løsninger opstår. Inden for ældreområdet er det bl.a. ude på plejehjemmene at behov og ideer, der kan involvere nye…
 • SundCamp 2019 - 01. april 2019 Den 28. og 29. marts dystede de studerende fra 3. og 4. semester på ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne på UCN - Selma Lagerløfts Vej, om at finde de bedste innovative løsninger indenfor Sundheds- og Velfærdsområdet. Sund Camp…
 • Synapse – Life Science Connect - 29. marts 2019 Synapse – Life Science Connect er en frivillig non-profit studenterorganisation i København, som har været repræsenteret i Aalborg siden 2018 af Synapse ambassadør Line Kloster Pedersen. Nu er teamet udvidet med tre nye ambassadører, som skal bygge…
 • Afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP) - 27. marts 2019 Sekretariatet i LSI afholdte d. 21/3 2019 årets første afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)  Formålet med afslutningsworkshoppen var at få fokus på Innovationssamarbejdet i de afsluttede SSP-projekter.  De tre virksomheder som afsluttede deres SSP projekter, var følgende:…
 • Seks godkendte SSP Projekter! - 13. marts 2019 LSI er løbende i dialog med virksomheder, kommuner og hospitaler. Dialogen er centreret omkring innovative produkter og processer, hvilket helt naturligt afføder projektideer. En række af disse ideer er velegnet som projekter i LSI’s regionalfondsprogram: Sundhedsteknologisk Service…
 • Stor opbakning til konferencen – Når Innovation Lykkes i Nordjylland - 13. februar 2019 LSI, LT Automation, Innoflex og Center for Velfærdsteknologi inviterede d. 31/1-2019 til konference - Når Innovation Lykkes i Nordjylland. Formålet var at konferencen skulle blive en lærerig og innovativ dag, hvor man kunne opleve morgendagens innovationsprodukter og høre inspirerende oplæg fra…
 • Liftup’s opfinder platform skal skabe tættere samarbejde mellem industri og pleje - 12. februar 2019 Liftup vil have et tættere samarbejde med deres brugere og har derfor skabt en ny velfærdsteknologiske opfinderplatform.  Den nye opfinderplatform byder eksterne opfindere op til dans, hvor opfinderen kan komme til Liftup for at få en partner,…
 • Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme? - 11. februar 2019 Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme? BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme er et 10 måneders post graduate læringsforløb i sundhedsinnovation og entreprenørskab. Uddannelsen retter sig mod en bred vifte af fagspecialister som forskere,…
 • SUNDCAMP – Har du behov for sparring på en Innovativ ide? - 04. januar 2019 Kom med på SundCamp den 28.- og 29. marts 2019 UCN – Sund, som er partner i LSI, arbejder bl.a. tværprofessionelt med ideudvikling på SundCamp. De studerende er fra sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og jordemoderuddannelsen og har fokus…
 • Organisationsændringer i LSI - 20. december 2018 Pr. 11. december 2018 er Bo Christensen udnævnt til direktør i LSI. Bo har en bred erhvervserfaring, bl.a. med drift af egen virksomhed og iværksætteri, og har været ansat i LSI siden september 2017 som forretningsudvikler. Bo…
 • Erfaringer fra SSP projektet HangOn Home - 17. december 2018 SSP projektet HangOn Home er nu afsluttet og LSI har sat idéhaver Line Blume, fra virksomheden Innoflex, i stævne for at høre om hvordan projektforløbet har fungeret og ikke mindst, hvad fremtiden byder på for produktet HangOn…
 • LSI 2.0 - 14. december 2018   Torsdag d. 13/12 2018 var partnerskabet bag LSI samlet til et arrangement, hvor der var lejlighed til at præsentere en række af de resultater, som vi sammen har opnået indtil nu, samt give et par bud…
 • INVITATION – Når innovation lykkes i Nordjylland -   14. december 2018 LSI, LT Automation, Innoflex og Center for Velfærdsteknologi Nord inviterer til konference, hvor du kan høre oplæg fra interessenterne i den danske sundhedssektor om de muligheder, der findes for virksomhederne og sundhedspersonalet i Nordjylland. Endvidere kan…
 • Sociologistuderende på AAU søger samarbejdspartnere - 13. december 2018 Sociologistuderende på AAU søger samarbejdspartnere i forbindelse med forårets projektarbejde, med start i februar 2019. De afholder derfor en Projektbørs, hvor interesserede kan komme og præsentere en konkret problemstilling og projektide(’er) og efterfølgende møde de studerende med…
 • Fremtidens Demenssikring – Danmarks største OPI Projekt - 11. december 2018 Projektet - Fremtidens Demenssikring, som var et af de største danske OPI projekter til dato (OPI = offentlig, privat, innovation), med deltagere fra bl.a. fem nordjyske kommuner, vidensinstitutioner, interesseorganisationer og virksomheder er nu afsluttet. Ældre og Handicapforvaltningen…
 • SundCamp 2018 - 22. oktober 2018 Den 18. og 19. oktober dystede de studerende fra 3. og 4. semester på ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne på UCN - Selma Lagerløfts Vej, om at finde de bedste innovative løsninger indenfor Sundheds- og Velfærdsområdet. Sund Camp…
 • Life Science Hack - 19. oktober 2018 Life Science Innovation North Denmark (LSI) er i samarbejde med Aalborg Universitet og IDA Nord i gang med at planlægge et hackathon for sundheds- og velfærdsinnovation kaldet ’Life Science Hack’, som vil finde sted i februar 2019.…
 • Voksende miljø for sundhedsinnovation - 17. oktober 2018 Innoflex er kommet tættere på deres kunder og har åbnet dørene for nye innovative tanker og input i lokalerne hos LT Automation A/S, der udvikler og implementerer robotteknologi til sundhedssektoren. Innoflex flyttede d. 1/10 ind i lokalerne hos LT Automation. LSI valgte…
 • Workshop i samarbejde med Dansk Center for Partikelterapi - 15. oktober 2018 Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center for strålebehandling med protoner, der åbner på Aarhus Universitetshospital ultimo 2018.  Protonbehandling er en nyere og i visse tilfælde mere skånsom form for strålebehandling. Ved almindelig strålebehandling med…
 • Robotassisteret Ultralyd (RAU) & U-CrAc - 09. oktober 2018 U-CrAc er en bruger-centreret tværfaglig workshop der er afviklet hvert år siden 2008, hvor studerende fra Aalborg Universitet skal arbejde med innovation og forskning i et tilrettelagt praksisforløb sammen med virksomheder fra både den private og offentlige…
 • LSI og Eir diskuterer komplementære og fælles indsatsområder - 24. september 2018 En positiv og konstruktiv dialog er hen over sommeren indledt mellem LSI og Eir. Dialogen har specielt fokuseret på, hvordan de to initiativer komplementerer hinanden i en positiv win-win-tilgang til gavn for den nordjyske region.  Eir –…
 • Fra kørestolsproducent til totalleverandør: Wolturnus henter Ph.d.-kræfter til ejerkredsen - 24. september 2018 Wolturnus blev til i en ladebygning i landsbyen Bislev i 2002 med Peter Libak i spidsen som stifter og ejer. Han byggede virksomheden op med sin faglige baggrund inden for konstruktion af aluminiumscykler, og de seneste fire…
 • Etablering af samarbejdsforum - 14. september 2018 Life Science Innovation (LSI) blev etableret i 2017, da der var behov for samt efterspørgsel efter ét initiativ inden for sundheds- og velfærdsinnovation.  LSI blev etableret for bl.a. at skabe vækst og viden via et optimeret samarbejde…
 • Når bønder skal forstå noget om agurkesalat - 13. september 2018 Tinna Klingberg som er udviklingskoordinator hos Videnscenter for Demens, ved Aalborg Kommune og samtidigt medlem i styregruppen vedr. Fremtidens Demenssikring, har lavet et skriv om projektet. En skøn sommerdag dag sker det, der ikke må ske. Preben…
 • LSI & UCN – Erfaringer - 13. september 2018 LSI har siden 1. april haft sin faste arbejdsgang på UCN - Selma Lagerløfs vej. LSI flyttede dog pr. d. 6/9 til Frederikshavn Kommune, og derfor har LSI og UCN sat nogle ord på, hvordan samarbejdet har fungeret. Jette…
 • nKNOWation 2018 - 12. september 2018 SOSU Nord og TECHCOLLEGE i Aalborg afholdte fra d. 7 september for sjette år i træk den store tværfaglige innovationskonkurrence, nKNOWation. Næsten 200 studerende fra en lang række studieretninger skulle over tre dage samarbejde og konkurrere om at få den…
 • Novo Nordisk fondens nye initiativ – Bioinnovation Institute – besøger Aalborg Universitet - 22. august 2018 Kom til informationsmøde til en præsentation af BII og deres tre nye programmer: Proof of Concept, Business Acceleration Academy og Creation House (incubation) Novo Nordisk fonden har for nyligt etableret BioInnovation Institute (BII) som er et international…
 • Bestyrelsesformandens Beretning - 16. august 2018 LSI’s bestyrelsesformand Jørgen Hansen, gør status for LSI, her lidt over halvvejs igennem 2018. Jeg vil gerne give en anerkendende tak til partnerne i LSI for engagement i det gode samarbejde. Vi ser meget frem til at…
 • LSI flytter til Frederikshavn Kommune - 14. august 2018 LSI flytter d. 6. september til Frederikshavns Kommune, hvor de b.la. skal samarbejde om en masse spændende projekter, de næste tre måneder. LSI ser meget frem til at styrke relationen i Frederikshavn Kommune.  Vi glæder os til…
 • UCN – SundCamp - 13. august 2018 UCN – SUND, som er partner i LSI, arbejder bl.a. tværprofessionelt med ideudvikling på SundCamp. De studerende er fra sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og jordemoderuddannelsen og har fokus på det tværfaglige samarbejde i 14 dage, hvoraf der…
 • Syv projekter til LSI’s regionalfondsprogram = Godkendt! - 25. juni 2018 LSI er løbende i dialog med virksomheder, kommuner og hospitaler. Dialogen er centreret omkring innovative produkter og processer, hvilket helt naturligt afføder projektideer. En række af disse ideer er velegnet som projekter i LSI’s regionalfondsprogram: Sundhedsteknologisk Service…
 • LT Automation skal sikre, at flere tusinde blodprøver håndteres sikkert og effektivt på Aalborg Universitetshospital - 25. juni 2018 Glæden vil ingen ende tage hos LT Automation. Det skyldes, at mange års forarbejde og vedholdenhed netop har ført til en underskrevet kontrakt på Den Intelligente Forsendelseskasse (DIF) med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital som kunde. Løsningen…
 • Vagtskifte i LSI – Life Science Innovation North Denmark - 22. juni 2018 Finn Allan Larsen har som direktør siden foreningens etablering udført et stort arbejde med at skabe et strategisk grundlag, at gøre LSI operationel, etableret et sekretariat og udviklet foreningens forretningsområder. Finn Allan Larsen har desuden samlet en…
 • UCN Link – En digital markedsplads, der kobler uddannelse og virkelighed sammen - 19. juni 2018 Med UCN Link kan du hurtigt og enkelt komme til at samarbejde med studerende og ansatte på UCN. De kan hjælpe dig med at få løst en konkret opgave eller byde ind med nye øjne på en…
 • Et nyt system udviklet i Nordjylland kan give bedre behandling til respirator-patienter - 10. maj 2018 Det er ikke altid bare sådan lige til at lægge patienter i respirator på de nordjyske sygehuse. Evnen til ordentligt at trække vejret selv bliver nedsat, og respiratoren skal flere gange i døgnet justeres og tilpasses den enkelte…
 • Vi mangler konsulenter - 24. april 2018 Vi vil rigtigt gerne hyre konsulenter ind i spidsbelastningssituationer og til at bistå med nye produktionsanlæg. Men - der er ikke mange med den nødvendige viden i Nordjylland lige nu - og erfaring med at arbejde med…
 • Lad os skabe et netværk for medicinsk udstyr - 24. april 2018 - Jo flere virksomheder vi er i en klynge for medicinsk udstyr, jo større mulighed har vi også for at tiltrække højtuddannet specialiseret arbejdskraft, der ellers måske ville tøve med at flytte fra København. Corporate Vice President…
 • Bunker43 & Cleana - 23. april 2018 En undersøgelse blandt landets folkeskoler har vist, at kun omkring 11% af eleverne husker at vaske hænder med vand og sæbe, når de har været på toilettet. Undersøgelsen viser desuden, at mange elever slet ikke har lyst…
 • Kæmpe gevinst med projektsamarbejde - 21. april 2018 Som virksomhed har man nem adgang til at komme i dialog med universitetet og de studerende, og det er der allerede en del, der gør brug af i dag, fortæller Pia Britt Elberg, formand for studienævnet for…
 • Workshop giver friske øjne på innovationsprojekter - 20. april 2018 Det er nu muligt for virksomheder at inddrage LSI som sparringspartner, når det handler om at sætte værdi på bestemte produkter eller ydelser. Det foregår på en workshop, som LSI faciliterer, og her er fokus på de…
 • Stor tilslutning til de sundhedsteknologi-studerendes første arrangement – med Nordjyske virksomheder - 20. april 2018 Mandag den 16. april afholdt de sundhedsteknologi studerendes råd (ST-Rådet) et fagligt netværksarrangement for studerende og virksomheder inden for området. Det var det første faglige arrangement, som ST-Rådet stod bag, og derfor var de glædeligt overraskede over…
 • Sæt virksomhedens problemstilling på de studerendes dagsorden - 18. april 2018 På Aalborg Universitet har studerende på kandidatuddannelsen Industrial Design netop fået stillet deres hovedopgave, som i år har temaet life science. Temaet er bredt defineret, og derfor får virksomheder og offentlige organisationer også en oplagt mulighed for…
 • Robotterne kommer – Hvad med dig? - 17. april 2018 Hos LT Automation på Fåborgvej 15A står tiden aldrig stille – og d. 9. maj holder de i selskab med Vækstforum Nordjylland åbent hus, så folk har mulighed for at se/opleve nogle af de spændende projekter, de…
 • Klaus Johansen er valgt til formand for den nye LSI Erhvervsforening - 13. marts 2018 Klaus Johansen er en glad mand. Glad for at se alle partnere indenfor sundheds- og velfærdinnovation samlet om at skabe en fælles indsats via LSI. Det kræver nemlig en fælles indsats at skabe vækst i virksomheder og…
 • Bliv klogere på at anvende virtuel kommunikation i praksis! - 12. marts 2018 Formål På baggrund af en efterspørgsel fra kommuner og Region afholdes fire workshops i regi af Life Science Innovation (LSI). Det overordnede formål er at få inspiration til, hvordan medarbejdere og ledere i sundhedsvæsnet kan anvende virtuel…
 • MEDEI & SMART-TRIAL - 01. marts 2018 Medlemsvirksomheden MEDEI ApS meddelte tidligere på måned, at Oticon Medical har valgt MEDEI's SMART-TRIAL-software til at indsamle og administrere kliniske forsøgsdata for alle nuværende og fremtidige høreimplantat produkter. CEO hos MEDEI, Páll Jóhannson siger; Vi er utrolig…
 • LSI – Nyhedsbrev - 15. februar 2018 Se nyhedsbrevet fra februar måned lige her  
 • Astmatech & Astma Dagbogen - 14. februar 2018 Den unge Adam Søholm Hansen har skabt virksomheden Asthmatech, som han driver ved siden af sin skolegang på Frederikshavn Handelsskole. Her går han på 2. år på innovations- og iværksætterlinien – naturligvis. Idéen til virksomheden lå sådan…
 • Liftup vinder initiativpris 2017 - 02. februar 2018 En trappe der kan forvandles til kørestolslift og en batteridreven løftestol, som kan hjælpe en person, der er faldet, op fra gulvet til næsten stående stilling på få minutter. Det er eksempler på innovative velfærdsteknologiske produkter fra…
 • Innovationsminister Sophie Løhde og den nye ROBERT® - 04. januar 2018 Med innovation på sundheds- og velfærdsområdet i Region Nordjylland på programmet stod ROBERT® klar til at stifte bekendtskab med innovationsminister Sophie Løhde, da hun sammen med Søren Gade samt ministersekretæren gæstede Forskningens Hus ved Aalborg Universitetshospital.  Medarbejderdreven…
 • Effektiv screening af borgere med synkebesvær - 03. januar 2018 LSI har etableret et samarbejde mellem ergoterapeuterne Kathrin Friðunn Jacobsen og Nete Deela Rauhe Harreby ved Træningsenheden i Aalborg Kommune og idémanden Joachim Kristensen. Op til 87 procent af beboere på plejehjem har symptomer på dysfagi, dvs.…
 • Bedre rehabilitering med virtual reality - 21. december 2017 LSI har skabt samarbejde mellem iværksætter virksomheden VR Rehab og forskellige kommunale interessenter, herunder Rehabiliteringscenter Mou. Borgere med eftervirkninger fra eksempelvis apopleksi kan have svært ved dagligdagens gøremål. Eftervirkningerne kan begrænse deres frihed, selvstændighed – og i…
 • Frihed til bevægelse – retten til at blive fundet! - 20. december 2017 LSI har samlet private virksomheder og offentlige partnere omkring et ambitiøst initiativ omkring bedre løsninger til demensområdet. Hvert år forsvinder mange mennesker med demens fra deres bopæl. Det giver en stor udfordring og mange bekymringer for plejepersonalet og…