LSI har i programperioden 2017 – 2020 modtaget midler fra Regionalfonden til at gennemføre ”Sundhedsteknologisk Serviceprogram” i Nordjylland. Formålet er at sætte virksomhedernes udvikling i centrum ved at koble erhvervslivet med de offentlige behov og viden fra AAU, UCN og SOSU Nord i nye samarbejder.

Samarbejdet skal bestå af minimum 3 smv’er og en offentlig eller offentligt lignende videninstitution med ekspertise inden for den konkrete teknologi/viden. Samarbejdet kan søge om støtte på op til kr. 750.000, og det skal være konkrete behov og kendskab til markedets- og kundernes behov, der skal være styrende for den innovative indsats og innovationen skal ske på baggrund af en kommerciel tilgang. 

Indsatsen skal udmønte sig i koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser. Output kan være et koncept, som fx en prototype, mock- up, tegning eller plan.

I projektet er der afsat midler til:

  • Projektarbejde baseret på faktisk løn

Du kan læse nærmere om hele projektet i velkomstmappen

Næste ansøgningsfrist udskudt på ubestemt tid – hold øje med siden her. 

Projektfaser

Idéfasen

Har du en idé, så kan du indsende din projektidé via LSI´s hjemmeside. Du vil herefter inden for 2 uger blive kontaktet og få muligheden for et afklarende møde om din ide. 

Ansøgningsfasen 

I ansøgningsfasen udfyldes et ansøgningsskema og et udkast ti budget for projektet. Et ekspertpanel vurderer projektet på baggrund af ansøgningsskemaet og pitch. Dernæst udvælger LSI´s Bestyrelse de endelige projekter.
 
Når projektet er godkendt skal deltagerne udfylde dokumentpakken for private virksomheder eller en erklæring for de offentlige institutioner. 

Projektfasen 

De virksomheder, som modtager støtte vil overgå til projektfasen, hvor hovedparten af aktiviteterne i Sundhedsteknologisk Serviceprogram sker. Formålet er her at få udviklet de koncepter og/eller prototyper, som er beskrevet i ansøgningsskemaet. Deltagerne skal alle anvende timeregistreringsskemaer. 
 

Afslutningsfasen

I slutningen af projektet skal der sammen med Sekretariatet i LSI laves en afsluttende workshop og en afrapportering til EU. Denne afrapportering skal beskrive projektets vigtigste resultater, læringen i projektet, og hvorledes projektet er forankret fremadrettet.  

Kontakt

For mere information – Kontakt Programansvarlig Susanne M. Larsen eller Chefkonsulent Trine Søby Christensen

Dokumenter

Timeregistreringsskema

Ansøgningsskema

  
  

 

 

Susanne M. Larsen

Programansvarlig – SSP
Tlf.: 25 14 10 74
E-mail: sml@lsi-nd.dk

Trine Søby Christensen

Chefkonsulent
Tlf.: 28 83 83 12
E-mail: tsc@lsi-nd.dk

Datasikkerhed

Projekter, der modtager EU-tilskud fra Regionalfonden, skal overholde reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Der henvises til www.datatilsynet.dkfor nærmere information om forordningen og databeskyttelsesloven.

Alle medarbejdere og deltagere, der er tilknyttet et regionalfondsprojekt, skal informeres om deres rettigheder efter databeskyttelsesloven. 

Det betyder, at partnerne skal informere alle medarbejdere i et projekt om deres rettigheder. Dette kan gøres via følgende link: Datasikkerhed