Forretningsområdet i LSI, Markedsudvikling, er relevant og en væsentlig del for, at en løsning efterspørges og kan sælges hos kunderne – det handler om match mellem behov og løsning.

Mange virksomheder inden for branchen oplever udfordringer med at matche de krav og ønsker der kommer fra kommuner, sygehuse og Regionen.

Aftagerne, kommunerne og sygehusene, stiller højere krav om, at en løsning matcher deres behov samtidig med, at løsningen kan bidrage til øget værdi, herunder kvalitet og effektivisering – for borgeren/patienten, organisationen og økonomien.

Innovation er ikke nyt. Sekretariatet i LSI betragter innovation som opnået, når den forventede værdi er realiseret i praksis. Det handler derfor om, at offentlige og private parter bidrager i innovationsprocessen i et tæt samspil, hvor det indledningsvist kan undersøges: 

 • Hvilken værdi skabes? 
 • Hvem får gavn af værdien? 
 • Hvem vil betale for det? 
 • Er der krav om lovgivning, som skal overholdes og er afgørende at tænke ind på et tidligt stadie? 
 • Hvor stort er behovet/hvor stor er udfordringen? 
 • Hvilke potentialer er der?

Markedsudvikling i LSI handler derfor om at facilitere et samarbejde – et dynamisk samspil mellem offentlige og private parter – så behov kortlægges, og idéer/koncepter til løsninger kvalificeres på et tidligt tidspunkt med en værdisætning. Markedsudvikling handler om at involvere aftagerne (brugerne) i hele innovationsforløbet, så det kan sikres, at virksomheden leverer løsninger, som

matcher behovene og kan leve op til den forventede værdi – øget kvalitet og effektivisering i sundhedsvæsnet.

Markedsudvikling i LSI er ligeledes at bidrage til en kortlægning af udfordringer og behov i det offentlige, som kvalificeres i samarbejde med relevante interessenter. Markedsudvikling kan derfor tage udgangspunkt i identificerede behov og udfordringer, som er kortlagt i det offentlige, for derefter at blive præsenteret for relevante virksomheder med henblik på en evt. innovationsproces. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Kortlægning af udfordringer og behov
 • Sparring i forbindelse med en markedsundersøgelse
 • Sparring til en individuel plan for kvalificering og værdisætning
 • Workshop – kvalificering
 • Sparring til et testforløb – fra idé til færdigt produkt, som implementeres og udbredes
 • Evalueringsdesign
 • Sparring i forbindelse med implementering og forankring
 • Etablere samarbejder mellem offentlige og private parter (f.eks. Offentlig-Privat-Innovationssamarbejde OPI)

Kontakt 

For mere information – kontakt chefkonsulent Trine Søby Christensen.

Trine Søby Christensen

Chefkonsulent
Tlf.: 28 83 83 12
E-mail: tsc@lsi-nd.dk