Formålet med at etablere LSI er bl.a. at sætte rammer og strukturer for brugercentreret innovation i et samarbejde mellem den offentlige sektor og erhvervslivet, der dækker hele den innovative proces fra behovsafdækning til salg. 

Innovationsprocessen består overordnet af fire faser: 

  • Kortlægning af behov/idéer 
  • Udvikling og relevans
  • Værdi 
  • Anvendelse og realisering 

Innovationsprocessen er illustreret via nedenstående model:

Kortlægning af behov/idéer

I den første fase afdækkes behov hos fx borgere/patienter, medarbejdere og den offentlige sektor samt tidlige idéer til løsninger. Hovedaktiviteterne herunder er behovsforståelse, idéudvikling og konceptualisering.

Udvikling og relevans

I den anden fase udformes de første nye relevante løsninger, hvor hovedaktiviteterne er forretningsmæssig udvikling, brugs- og oplevelsesmæssig udvikling samt teknisk- og designmæssig udvikling af prototyper. Disse to faser fører tilsammen frem til et ”Proof of Concept” samt en funktionel prototype.

Værdi 

I den tredje fase afgøres rigtigheden og værdien af de nye løsningers funktionalitet og effekt ud fra kliniske tests, kvalitative funktionelle tests samt kvantitative økonomiske undersøgelser, herunder sundhedsøkonomiske evalueringer.

Anvendelse og realisering 

I den fjerde fase skal løsningerne sælges og implementeres og dermed bringes i anvendelse i praksis. Hovedaktiviteterne herunder er investering og indkøb samt implementering og forankring.

”Tilsammen udgør de fire hovedfaser – idé/behov, udvikling/relevans, værdi, anvendelse og realisering – en innovationsproces, hvor menneskers behov omsættes til relevante løsninger, hvis værdi verificeres og derefter realiseres ved, at løsningen bringes i anvendelse i praksis”. 

For, at innovationsprocessen kan lykkes, er det netop relevant at evaluere undervejs i de enkelte faser. Evalueringen kan dermed danne grundlag for data, som kan anvendes til ”Proof of Concept” og ”Proof of Business” med fokus på værdisætning, businesscase, forretningsmodeller samt viden om anvendelse, herunder implementering og forankring i den konkrete kontekst. 

Evalueringsdesign kan ligeledes danne grundlag for, at der fortsat evalueres efter implementering med henblik på læring og dokumentation, som kan bidrage til en realisering af forventede gevinster – også på længere sigt.

Kontakt

For mere information – Kontakt Chefkonsulent, Trine Søby Christensen. 

Trine Søby Christensen

Chefkonsulent
Tlf.: 28 83 83 12
E-mail: tsc@lsi-nd.dk