Innovationscirklen

Sekretariatet i LSI arbejder ud fra en overordnet metode og en fælles innovationsmodel. Innovationsprocessen ses i fire dynamiske faser, hver med sit særlige fokus.

Læs mere

Markedsudvikling

Sekretariatet i LSI understøtter og systematiserer behov for udvikling, udvikler modeller for samarbejde på tværs med henblik på test, udvikling og implementering samt initierer øget innovativt indkøb, der kan bringe flere produkter videre fra udvikling til salg og anvendelse.

Læs mere.

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling er ofte en væsentlig og efterspurgt aktivitet for virksomheder, der handler med det offentlige, ikke mindst inden for markedsområdet sundhed og velfærd.

Læs mere.

Sundhedsteknologisk Serviceprogram

For private virksomheder, der i samarbejde med sygehuse, kommuner og vidensinstitutioner udvikler og tester prototyper, koncepter og løsninger til fremtidens løsninger til sundhedsvæsnet.

Læs mere.

Samarbejdsforum

Formålet med Samarbejdsforum er at kvalificere samarbejdet mellem partnerne og opnå en fælles forståelse for, at der er behov for at udvikle bedre løsninger inden for området Life Science, der kan skabe værdi for mennesket samt private og offentlige aktører.

Læs mere.