Dette projekt har til formålet af udvikle en software-prototype til forudsigelse af patientstrømme i akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital med henblik på at understøtte vagtplanlægningen.

Beskrivelse af idé

Formålet med dette projekt er at udvikle en software-prototype til at understøtte vagtplanlægningen på akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH) med henblik på at sikre en bedre balance mellem kapacitet og behov. Projektets målsætning er bedre patientforløb med øget patientsikkerhed og reduceret ventetid, bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Vagtplanlægning på akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital er en kompliceret opgave. For at opretholde et effektivt sundhedsvæsen samt sikre en høj grad af patientsikkerhed i akutmodtagelsen er det nødvendigt, at vagtplanlægningen sikrer, at det nødvendige antal medarbejdere er tilstede, når det kræves. Tilsvarende er det vigtigt ikke at have overbemanding i perioder med mindre aktivitet for at sikre en økonomisk effektiv udnyttelse af ressourcerne. Projektet sigter mod at understøtte vagtplanlægning ved at forudsige patientstrømme på baggrund af data samt viden og erfaring.

Projektet bygger på en ny anvendelse af eksisterende teknologi (kendt som Bayesianske netværk) på forskellige videns-, erfarings- og datakilder samt udvikling af ny software til at understøtte vagtplanlægningen.  Tilgangen er unik i forhold til at kombinere data med eksisterende viden og erfaring til at lave bedre forudsigelser af patientstrømme. Resultatet af projektet vil være en softwareprototype, der vil kunne anvendes af Aalborg UH og som vil være parat til markedstest.

Leadpartner

Partnere

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen