Det handler for LSI om at sikre, at det står fuldstændig klart for virksomhederne inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område i Nordjylland, hvor de skal henvende sig med deres ønsker og behov.

Herfra kan Sekretariatet i LSI med dets overblik over området, parterne og øvrige aktiviteter guide virksomhederne de rigtige steder hen. Derudover råder Sekretariatet over penge i mindre skala til ”fast-track aktiviteter” som eksempelvis test og sparring om nye produkter. LSI vil dertil være central i relationen til etablering og eksekvering af et innovationsprogram målrettet det sundhedsteknologiske område. 

LSI vil understøtte virksomhederne, således de oplever en sammenhængende indsats fra første kontakt – uanset at den bagvedliggende finansiering er baseret på en række forskellige kilder. Derudover skal LSI sikre en sammenhængende indsats og stærkere partnerinvolvering og derved også sikre, at depechen ikke tabes, når et udviklingsforløb er afsluttet, og ejerskabet til udviklingen ofte er uklart. 

Endelig kan LSI også aktivt opsøge nationale og internationale projektparter, kapitalkilder og mulige kunder til nordjyske kompetencer og produkter.

Målet er at medvirke til at skabe flere og stærkere virksomheder samt jobs inden for området.