Virksomhedsudvikling

Målet er at medvirke til skabelse af flere og stærkere virksomheder og jobs inden for området.

Markedsudvikling

Målet er at sikre match mellem behov hos borgere og sundhedsvæsenet, viden og innovative løsninger leveret af virksomhederne.

Samarbejde & Synergi

Målet er at skabe adgang for alle parter til alle parters viden, ressourcer og kompetencer.

Klyngeaktiviteter

Målet er gennem fælles netværk og matchmaking at skabe identitet, synlighed og branding.