• Dialogmøde – tryghed i eget hjem med sensorer - Deltag i dialogmødet om sensorteknologiske løsninger, som kan understøtte og give tryghed for borgere i eget hjem.Arrangementet finder sted d. 11/3 2021, kl. 10.00-12.30.  
 • 360 grader effektiv administration af medicinhåndtering – del 2 - Korrekt håndtering af medicin er afgørende for borgere og patienter på plejehjem, i hjemmet eller på hospitaler. Deltag i det virtuelle dialogmøde d. 4. marts 2021 kl. 10.00-12.00 og få indsigt i, hvilke løsninger, der understøtter medicinhåndtering.Dialogmødet henvender sig primært…
 • Intromøde: Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet - Vil du også gerne få viden om de nyeste tendenser inden for digitale teknologier til psykiatrien? D. 3. marts 2021 kl. 13.00-15.00 kan du deltage i et intromøde, som bl.a. vil gøre dig klogere på, hvilke udfordringer og potentialer, der er…
 • Implementering af videokonsulationer og skærmbesøg - Ny teknologi kan være skræmmende, og derfor er det vigtigt, at det bliver implementeret med udgangspunkt i borgerens behov. Men hvilke metoder, skal der anvendes, og hvilken rolle spiller både medarbejdere og det digitale fokus? Arrangementet finder sted d. 25/2-2021,…
 • Virtual Reality til undervisningsbrug - Vil du som sundhedsfaglig medarbejder blive inspireret til, hvordan du kan bruge Virtual Reality (VR) til undervisningsbrug? Og vil du som virksomhed gerne blive inspireret til løsninger og blive klogere på markedets behov, så din fremtidige løsning i højere grad…
 • Dialogmøde – medicinhåndtering - D. 4. februar 2021 kl. 10.00-12.00 kan du deltage i et dialogmøde og få indsigt i de forskellige løsninger inden for medicinhåndtering, administration af utilsigtede hændelser samt uddannelse og opdatering af medicinhåndtering.Tilmeld her
 • Nordic Booster Board - Nordic Booster Board Har din virksomhed et produkt inden for digital sundhed og velfærdsteknologi? Og har du allerede godt fat i hjemmemarkedet? Er næste skridt de nordiske markeder, og savner du sparring på, hvordan du kan gribe det an? Så…
 • Kommunikationsteknologier til skoleområdet - Deltag i et gratis webinar d. 22. januar 2021 kl. 13.00-14.00 og få indsigt i, hvordan elever med kroniske sygdomme eller skolevægring kan benytte sig af moderne kommunikationsteknologier til at følge med i skoleundervisningen og indgå i det sociale sammenhold…
 • Workshop: Det regulatoriske område - D. 10. december 2020 afholdt Life Science Innovation North Denmark en virtuel workshop som opfølgning på det virtuelle arrangement: "Webinar-serie: Få pragmatisk, hands-on viden om det regulatoriske område". På workshoppen gav deltagerne bl.a. udtryk for, at webinar-seriens indhold var relevant og…
 • Personlig medicin: digitale biomarkørers voksende betydning i sundhedsvæsenet - Digitale biomarkører har et enormt potentiale for at forbedre behandlingsresultatet for patienter, men udfordringer omkring evidensgenerering, infrastruktur og workflow forbliver. Tilmeld dig webinaret og få indgående kendskab til potentialet og udfordringerne.
 • WHINN 2020 - Kom med til årets videnfestival inden for sundhedsinnovation og -teknologi, hvor sundhedsinnovatører fra hele verden samles for at videndele og inspirere hinanden om fremtidens sundhedsvæsen og udviklingen inden for sundhedsteknologi. Grundet COVID-19 består videnfestivalen både af fysiske og virtuelle events…
 • Bachelorprojektdating 2020 - D. 23. november 2020 kan du deltage i Bachelorprojektdating, hvor du for sygeplejestuderende kan præsentere din idé til udvikling i praksis. Som sygeplejestuderende er det en unik mulighed for at få adgang til bl.a. konkrete problemstillinger og data.
 • Bliv klogere på Artificial Intelligence med konkrete eksempler - Har du heller ikke helt styr på, hvad Artificial Intelligence (AI) dækker over? Og vil du gerne blive klogere på, hvad det kan og IKKE kan bruges til? Så deltag i en kort webinar-serie bestående af tre seancer af en…
 • Implementing AI in Clinical Practice – Danish-Israeli lessons learnt - D. 3. november 2020 kan du deltage i et case-baseret webinar, hvor fagfolk fra AI-sundhedsøkosystemet i Israel vil præsentere deres tilgang til kommercialisering samt implementering af AI i klinisk praksis. 
 • Boston serie: American Venture Capital (#1 workshop) - D. 28. oktober 2020 kan du deltage i den første af i alt tre workshops med Bostons innovationslandskab som omdrejningspunkt, samt de muligheder det giver for danske iværksættere. Bliv klogere på at rejse kapital i USA, hvordan du overholder regulativer, samt…
 • Samarbejdsprojekt om Environmental Conscious Design for elektroniske medicinske produkter - D. 22. oktober 2020 kan du som Medico-virksomhed deltage i et samarbejdsprojekt med fokus på integration af standarden IEC 60601-1-9 i virksomhedens Risk Management system. Du får mulighed for at dele ud af dine erfaringer med andre miljøbevidste virksomheder og…
 • Webinar-serie: Få pragmatisk, hands-on viden om det foranderlige regulatoriske område - Til maj 2021 vil der ske store forandringer, når MDR-forordningen om medicinsk udstyr vil træde i kraft. Forandringer, som du er nødt til at forholde dig til – både som producent af medicinsk udstyr og som aftager. Er du som…
 • Animated Health: konference i Viborg - Den 21. september 2020 kl. 09.00-15.30 kan du deltage i konferencen Animated Health 2020. Konferencen er for dig, der arbejder i sundhedssektoren, og som ønsker inspiration og gode forslag til, hvordan du kan være med til at løfte sundhedskompetencerne blandt patienter,…
 • Innovationssprints for startups - Deltag i et sprintforløb for startups fra d. 17. september-19. november 2020. Du vil få adgang til unik sundhedsdata, få skærpet dit projekt med designtænkning, blive introduceret til stærke udviklingsmiljøer og få sparring undervejs til en Innobooster. 
 • Webinar-serie: Få indsigt i det nordiske marked - Få viden om markedet for sundheds- og velfærdsteknologi i Norge, Danmark, Sverige og Finland - og styrk dit netværk i Norden. Hvor: Virtuelt Pris: Det er gratis at deltage i webinar-serien og tilhørende netværk. Som deltager i webinar-serien, får du indsigt…