• ROBERT® – til gavn for både borgere og fysioterapeuter - Life Science Robotics ApS, der siden 2014 har udviklet robotter til sundhedssektoren, har kunne høste flere frugter af deres arbejde med ROBERT® gennem de seneste år. Med en tilstedeværelse på det amerikanske og tyske marked og en Corona-pandemi, der har…
 • Direktør til Danish Life Science Cluster - Vi søger en direktør til Danish Life Science Cluster. Danish Life Science Cluster er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at være den samlende klynge for life science og velfærdsteknologi i hele Danmark.Har du erfaring med ledelse…
 • National klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi går i luften - Danish Life Science Cluster har tirsdag den 24. november 2020 holdt stiftende generalforsamling og bestyrelsen, som er sammensat på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og sundhedsvæsen ser frem til opgaven: At bidrage til og forbedre grundlaget for patientbehandling, innovation og produktudvikling…
 • Webinar-serie om de regulatoriske krav: Når indhold og behov går hånd i hånd - I november måned valgte Life Science Innovation North Denmark (LSI) endnu engang at afholde en webinar-serie med fokus på de regulatoriske krav. Med en tilmeldingsliste på over 70 personer, var der endnu engang bred opbakning til det format og indhold,…
 • MOTI ApS hæver sejrstrofæet ved CareTech CHALLENGE 2020 - Tv. Halldóra Auður Jónsdóttir, th. Marie Cathrine Soele Madsen Foto: Joakim J. Hvistendahl D. 10. november 2020 kunne stifterne af MOTI ApS Marie Cathrine Soele Madsen og Halldóra Auður Jónsdóttir trække lidt ekstra på smilebåndet efter at have vundet CareTech CHALLENGE 2020.Deres innovative…
 • Sundhedsteknologisk Serviceprogram-projekt sætter kurs mod fase tre - Leadpartner-virksomheden Hugin Expert og de øvrige parter, Hjørring Kommune og TREAT Systems, i Sundhedsteknologisk Serviceprogram-projektet ”Prædiktering af fremtidige behov under Servicelovens §83 og §83a med AI-teknologi” har i disse dage grund til at trække lidt ekstra på smilebåndet. Parterne har…
 • Brugerinddragelse: Behov for en pragmatisk tilgang med øje for kulturel forståelse - På baggrund af arrangementet ”Innovationssummit: Hvorfor lykkes innovation?”, valgte Life Science Innovation North Denmark (LSI) at afholde virtuelle workshops for at komme nærmere de behov, der måtte være på området. To virtuelle workshops blev derfor afholdt d. 29/9 2020 med…
 • Grunden er lagt til den nationale klynge Danish Life Science Cluster - Den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi er på vej til at blive en realitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget de 21 mio. som skal være med til at danne fundament for klyngens aktiviteter. Med støtte fra Uddannelses- og…
 • National klynge for life science og velfærdsteknologi åbner helt nye vækstmuligheder - I Danmark får vi med den nye samlede nationale klynge-ansøgning for life science og velfærdsteknologi en unik mulighed for at træde ind i den globale elite på vækstområdet for biotek, medicinsk udstyr, medicin, sundhedsdata og velfærdsteknologi. Det vil kunne skabe…
 • Martin Grønbech Jørgensen fra FysioMeter tester fodboldspilleres fysiske form - Martin Grønbech Jørgensen fra virksomheden FysioMeter har i disse dage travlt med at teste fodboldspilleres fysiske form ved hjælp af det udstyr, han har været med til at udvikle.Virksomheden startede oprindeligt som et spinoff af Martin Grønbech Jørgensens eget PHD-studie,…
 • Undersøgelse: Digitalisering og grøn omstilling i life science-industrien i Danmark anno 2020 - UNDERSØGELSEN ER SLUT. TILGÅ RAPPORTEN HER. Hvor oplever life science-industrien de største teknologiske udfordringer og behov, når det handler om digitalisering og grøn omstilling? En ny undersøgelse tager temperaturen og søger at afdække de mest presserende teknologiske udfordringer i denne sammenhæng.Vi…
 • Når flere formidlingsformer skaber synergi - Mange overvejelser bør gøres, når man skal formidle relevant viden til ens interessenter. Men det kan være svært at vurdere, hvorvidt en fysisk eller virtuel formidling af et emne giver størst værdi. For nyligt afholdte Life Science Innovation North Denmark…
 • Ny samlet superklynge for life science og velfærdsteknologi - Virksomheder, videninstitutioner, sundhedsvæsen, kommunerne og de eksisterende klyngeorganisationer og innovationsmiljøer inden for life science og velfærdsteknologi i hele Danmark går nu sammen om en såkaldt superklynge, der bygger bro mellem virksomheder, sundheds- og plejesektor og vidensinstitutioner. Det skal sikre innovation…
 • Vigtigheden af brugerinddragelse i udviklingen af produkter til sundhedsvæsenet - D. 27. august 2020 afholdt Life Science Innovation North Denmark (LSI) arrangement under titlen ”Innovationssummit: Hvorfor lykkes innovation?”. Omdrejningspunktet for dagen var brugerinddragelse, og der var stor tilslutning fra både det offentlige og private.Allerede i efteråret 2019 kunne LSI, i…
 • Velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt - Louise Lassen (tv.) og Frida Karoline Skytt (th.)LSI-sekretariatet kunne d. 19. august 2020 byde velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt, som skal indgå i et praktikforløb. Louise og Frida er begge uddannede sygeplejersker og studerer nu til cand.…
 • Brugerne: Grundpillen i samarbejdet omkring innovative løsninger til sundhedsvæsenet - I Life Science Innovation North Denmark (LSI) er én af vores kerneværdier at inddrage brugerne. Vi ønsker at fastholde en tæt kontakt til vores virksomheder, kommunerne, Regionen og videninstitutionerne. På den måde holder vi os opdateret i forhold til at…
 • Det regulatoriske område: Hvilke behov er der? - LSI har afholdt opfølgende workshops på baggrund af den foregående webinar-serie om det regulatoriske område med formål om at få klarlagt, hvilke behov, vi skal forsøge at imødekomme fremadrettet. Resultaterne viste sig at være mere eller mindre entydige. D. 25/6 2020…
 • Viden om de regulatoriske krav: værdi for både det private, det offentlige og videninstitutioner - Webinar-serien om det regulatoriske område er nu afviklet, og med over 300 tilmeldte har der gennemgående været en stor interesse for at opnå ny viden på området – både fra det private, det offentlige og fra videninstitutioner. Det regulatoriske område…
 • ROBERT®’S ”American Dream”: en hjælpende hånd i Corona-krisen - En anbefaling og en tilstedeværelse på LinkedIn gjorde, at Life Science Robotics ApS tilbage i 2019 blev opdaget af en mand i USA, som nu har medvirket til, at de har opnået FDA-Clearance, fået skabt et større netværk og fået…
 • De regulatoriske krav: et udfordrende og afgørende område, når man samarbejder med sundhedsvæsenet - Som virksomhed kommer man ikke udenom de regulatoriske krav, hvis man ønsker at markedsføre produkter til sundhedsvæsenet. Det er et uundgåeligt område, man er nødt til at forholde sig til. Desværre kan det for mange synes så udfordrende, at man…