• SSP Projekt vedr. Strækcensor godkendt til LBN Medical - 01. juli 2019 Problemstilling Lidelser i bevægeapparatet er en hyppig og dyr problemstilling for samfundet. I dag er det ikke muligt at lave en objektiv diagnostik af foden under hverken almindelige dagligdagsaktiviteter eller ekstern belastning. Dette kan føre til, at betydelige…
 • SSP projekt godkendt til Liftup - 03. juni 2019 Problemstilling Medarbejdere fra kommunalt regi oplever store udfordringer med forflytning af borgere. Borgere, som har nedsat fysisk funktionsevne, har tendens til at glide ned i sengen. Når borgeren skal tilbage, op, i sengen, så fordrer det ofte…
 • SSP Projekt godkendt til TREAT Systems - 29. maj 2019 Med projektet ønsker man at evaluere potentialet af et IT-system til optimering af diagnosticering og behandling af patienter med infektion. TREAT-Lab identificerer patienter, som kan drage fordel af hurtig mikrobiologisk diagnostik fremfor konventionelle dyrkningsteknikker. Systemet identificerer patienter,…
 • Nyt StartUp Factory / Acceleratormiljø I Nibe - 03. maj 2019   Stifteren af virksomheden Dataproces ApS, Morten Lindblad etablerede i efteråret 2018 Nordic Data Group, som koncern- og moderselskab for et kommende StartUp factory- og acceleratormiljø i Nibe Erhvervspark. StartUp factory- og acceleratormiljøet er primært for virksomhedsejere…
 • Udviklingskøkken vedr. dysfagi-venlig kost - 02. maj 2019 Region Nordjylland fik godkendt projektet "Udviklingskøkken - vedr. Dysfagi-venlig kost" hos LSI's Samarbejdsforum i 2018.  Men hvad er dysfagi, og hvorfor valgte Region Nordjylland at starte projektet? Dysfagi (tygge- og synkebesvær) er en udbredt sygdom, som rammer…
 • Innovations Camp - 01. maj 2019 Den 28. oktober 2019 afvikler LSI, MARTEC, Frederikshavn Kommune og UCN en Innovations Camp. 70 elever – 35 sygeplejerskestuderende fra UCN og 35 maskinmesterstuderende fra MARTEC – skal mødes en hel dag, hvor de skal arbejde med…
 • Design Sprint – Et samarbejde imellem VR Rehab og Aalborg Kommune - 30. april 2019 Aalborg Kommune og VR Rehab har i regi af Like! projektet, igangsat tre designsprintsdage for borgere med autisme og angstproblematikker.  Deltagerne på dagen spænder imellem borgere der er i bostøtte, brugere af dagtilbuddet Væksthuset og studerende fra HF3. De tre målgrupper…
 • Identifikation af nye velfærdsteknologiske løsninger - 29. april 2019 Velfærdsteknologi rulles i stigende grad ud i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, og nye behov, muligheder og løsninger opstår. Inden for ældreområdet er det bl.a. ude på plejehjemmene at behov og ideer, der kan involvere nye…
 • SundCamp 2019 - 01. april 2019 Den 28. og 29. marts dystede de studerende fra 3. og 4. semester på ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne på UCN - Selma Lagerløfts Vej, om at finde de bedste innovative løsninger indenfor Sundheds- og Velfærdsområdet. Sund Camp…
 • Synapse – Life Science Connect - 29. marts 2019 Synapse – Life Science Connect er en frivillig non-profit studenterorganisation i København, som har været repræsenteret i Aalborg siden 2018 af Synapse ambassadør Line Kloster Pedersen. Nu er teamet udvidet med tre nye ambassadører, som skal bygge…
 • Afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP) - 27. marts 2019 Sekretariatet i LSI afholdte d. 21/3 2019 årets første afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)  Formålet med afslutningsworkshoppen var at få fokus på Innovationssamarbejdet i de afsluttede SSP-projekter.  De tre virksomheder som afsluttede deres SSP projekter, var følgende:…
 • Seks godkendte SSP Projekter! - 13. marts 2019 LSI er løbende i dialog med virksomheder, kommuner og hospitaler. Dialogen er centreret omkring innovative produkter og processer, hvilket helt naturligt afføder projektideer. En række af disse ideer er velegnet som projekter i LSI’s regionalfondsprogram: Sundhedsteknologisk Service…
 • Stor opbakning til konferencen – Når Innovation Lykkes i Nordjylland - 13. februar 2019 LSI, LT Automation, Innoflex og Center for Velfærdsteknologi inviterede d. 31/1-2019 til konference - Når Innovation Lykkes i Nordjylland. Formålet var at konferencen skulle blive en lærerig og innovativ dag, hvor man kunne opleve morgendagens innovationsprodukter og høre inspirerende oplæg fra…
 • Liftup’s opfinder platform skal skabe tættere samarbejde mellem industri og pleje - 12. februar 2019 Liftup vil have et tættere samarbejde med deres brugere og har derfor skabt en ny velfærdsteknologiske opfinderplatform.  Den nye opfinderplatform byder eksterne opfindere op til dans, hvor opfinderen kan komme til Liftup for at få en partner,…
 • Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme? - 11. februar 2019 Hvad er BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme? BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme er et 10 måneders post graduate læringsforløb i sundhedsinnovation og entreprenørskab. Uddannelsen retter sig mod en bred vifte af fagspecialister som forskere,…
 • SUNDCAMP – Har du behov for sparring på en Innovativ ide? - 04. januar 2019 Kom med på SundCamp den 28.- og 29. marts 2019 UCN – Sund, som er partner i LSI, arbejder bl.a. tværprofessionelt med ideudvikling på SundCamp. De studerende er fra sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut-, radiograf- og jordemoderuddannelsen og har fokus…
 • Organisationsændringer i LSI - 20. december 2018 Pr. 11. december 2018 er Bo Christensen udnævnt til direktør i LSI. Bo har en bred erhvervserfaring, bl.a. med drift af egen virksomhed og iværksætteri, og har været ansat i LSI siden september 2017 som forretningsudvikler. Bo…
 • Erfaringer fra SSP projektet HangOn Home - 17. december 2018 SSP projektet HangOn Home er nu afsluttet og LSI har sat idéhaver Line Blume, fra virksomheden Innoflex, i stævne for at høre om hvordan projektforløbet har fungeret og ikke mindst, hvad fremtiden byder på for produktet HangOn…
 • LSI 2.0 - 14. december 2018   Torsdag d. 13/12 2018 var partnerskabet bag LSI samlet til et arrangement, hvor der var lejlighed til at præsentere en række af de resultater, som vi sammen har opnået indtil nu, samt give et par bud…
 • INVITATION – Når innovation lykkes i Nordjylland -   14. december 2018 LSI, LT Automation, Innoflex og Center for Velfærdsteknologi Nord inviterer til konference, hvor du kan høre oplæg fra interessenterne i den danske sundhedssektor om de muligheder, der findes for virksomhederne og sundhedspersonalet i Nordjylland. Endvidere kan…