• Innovationscamp for maskinmester- og sygeplejestuderende - Maskinmestre og sygeplejersker i samarbejde om løsninger til sundhedsvæsnetMandag den 28. oktober afholdt LSI, UCN, MARTEC og Frederikshavn Kommune Innovationscamp for 70 studerende fra Martec og UCN Hjørring. Formålet var at de studerende skulle stifte bekendtskab med at arbejde med…
 • Konsulentgruppe fra Add Value tilknyttet LSI - Nyuddannede kandidater bidrager til LSI's eksterne kommunikation De sidste 2 måneder har vi hos LSI haft den store fornøjelse af, at have en konsulentgruppe tilknyttet. Gruppen kommer fra Add Value, og er en del af et forløb der klæder nyuddannede…
 • Sidelæns kip reducerer tryksår hos immobile patienter - Alcyons producent har foretaget en test der viser, at systematisk brug af sidelæns kip kan mindske trykbelastning hos sengeliggende patienter. Alcyons producent har testet systematisk brug af sidelæns kip til reducering af trykbelastningen ved sengeleje. Til at udføre testen blev…
 • Hospital i Aalborg vinder robot-pris for unik blodprøve-automation - Hospital i Aalborg vinder robot-pris for unik blodprøve-automationAalborg Universitetshospital kan nu bryste sig af at have den suverænt bedste robot- og automatiseringsløsning. DIRA Automatiseringsprisen 2019 går i år til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital for en opfindelse, hospitalet har…
 • Patienter og borgere kan nu få sig en ”Roomie” - ByLink har udviklet "Roomie", som er et nyt og helt unikt multibord, tænkt og designet af sundhedspersonale til sundhedspersonale - og blev for nyligt leveret til de første glade kunder. Multibordet ”Roomie” er udviklet af virksomheden byLink i tæt samarbejde med…
 • Unge nordjyske iværksættere modtager legat fra Novo Nordisk Fonden - Adam S. Hansen (th) og Andreas M. Hejslet (tv) fra AW Technologies er med deres koncept, TrachFlush, blevet optaget i programmet Business Acceleration Academy, som hører under Novo Nordisk Fondens nyeste initiativ til at fremme iværksætteri inden for Life Science;…
 • Forudsigelse af patientstrømme i akutmodtagelsen godkendt til SSP - Hugin Expert har af LSI's bestyrelse fået godkendt et projekt til Sundhedsteknologisk Service Program. Formålet med dette projekt er at udvikle en software-prototype til at understøtte vagtplanlægningen på akutmodtagelsen ved Aalborg Universitetshospital (Aalborg UH) med henblik på at sikre en…
 • Trachflush godkendt til Sundhedsteknologisk Service Program - På LSI's bestyrelsesmøde i september blev AW Technologies godkendt til Sundhedsteknologisk service program med projektet TrachFlush.  Om projektet Intensivafdelinger er nogle af de mest omkostningstunge afdelinger på hospitalerne, og især forebyggelse og behandling af lungebetændelse hos respiratorpatienter medfører enorme omkostninger…
 • Tre projekter præsenterede effekten af tværfagligt samarbejde - Afsluttende workshop for projekter i Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)Torsdag den 19. september afholdt LSI afsluttende workshop for tre projekter, som LSI har støttet med midler fra Sundhedsteknologisk Service Program.Formålet med afslutningsworkshoppen var at dele viden samt erfaringer om Innovationssamarbejdet mellem…
 • Bachelorprojektdating - Kom og præsenter sygeplejestuderende for jeres idéer til udvikling af praksis. Kom til projektdating og få en unik mulighed for at få udarbejdet et bachelorprojekt, der flytter noget i praksis. Det er både givende og motiverende! Giv sygeplejestuderende mulighed for…
 • SSP Projekt vedr. Strækcensor godkendt til LBN Medical - 01. juli 2019 Problemstilling Lidelser i bevægeapparatet er en hyppig og dyr problemstilling for samfundet. I dag er det ikke muligt at lave en objektiv diagnostik af foden under hverken almindelige dagligdagsaktiviteter eller ekstern belastning. Dette kan føre til, at betydelige…
 • SSP projekt godkendt til Liftup - 03. juni 2019 Problemstilling Medarbejdere fra kommunalt regi oplever store udfordringer med forflytning af borgere. Borgere, som har nedsat fysisk funktionsevne, har tendens til at glide ned i sengen. Når borgeren skal tilbage, op, i sengen, så fordrer det ofte…
 • SSP Projekt godkendt til TREAT Systems - 29. maj 2019 Med projektet ønsker man at evaluere potentialet af et IT-system til optimering af diagnosticering og behandling af patienter med infektion. TREAT-Lab identificerer patienter, som kan drage fordel af hurtig mikrobiologisk diagnostik fremfor konventionelle dyrkningsteknikker. Systemet identificerer patienter,…
 • Nyt StartUp Factory / Acceleratormiljø I Nibe - 03. maj 2019   Stifteren af virksomheden Dataproces ApS, Morten Lindblad etablerede i efteråret 2018 Nordic Data Group, som koncern- og moderselskab for et kommende StartUp factory- og acceleratormiljø i Nibe Erhvervspark. StartUp factory- og acceleratormiljøet er primært for virksomhedsejere…
 • Udviklingskøkken vedr. dysfagi-venlig kost - 02. maj 2019 Region Nordjylland fik godkendt projektet "Udviklingskøkken - vedr. Dysfagi-venlig kost" hos LSI's Samarbejdsforum i 2018.  Men hvad er dysfagi, og hvorfor valgte Region Nordjylland at starte projektet? Dysfagi (tygge- og synkebesvær) er en udbredt sygdom, som rammer…
 • Innovations Camp - 01. maj 2019 Den 28. oktober 2019 afvikler LSI, MARTEC, Frederikshavn Kommune og UCN en Innovations Camp. 70 elever – 35 sygeplejerskestuderende fra UCN og 35 maskinmesterstuderende fra MARTEC – skal mødes en hel dag, hvor de skal arbejde med…
 • Design Sprint – Et samarbejde imellem VR Rehab og Aalborg Kommune - 30. april 2019 Aalborg Kommune og VR Rehab har i regi af Like! projektet, igangsat tre designsprintsdage for borgere med autisme og angstproblematikker.  Deltagerne på dagen spænder imellem borgere der er i bostøtte, brugere af dagtilbuddet Væksthuset og studerende fra HF3. De tre målgrupper…
 • Identifikation af nye velfærdsteknologiske løsninger - 29. april 2019 Velfærdsteknologi rulles i stigende grad ud i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, og nye behov, muligheder og løsninger opstår. Inden for ældreområdet er det bl.a. ude på plejehjemmene at behov og ideer, der kan involvere nye…
 • SundCamp 2019 - 01. april 2019 Den 28. og 29. marts dystede de studerende fra 3. og 4. semester på ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne på UCN - Selma Lagerløfts Vej, om at finde de bedste innovative løsninger indenfor Sundheds- og Velfærdsområdet. Sund Camp…
 • Synapse – Life Science Connect - 29. marts 2019 Synapse – Life Science Connect er en frivillig non-profit studenterorganisation i København, som har været repræsenteret i Aalborg siden 2018 af Synapse ambassadør Line Kloster Pedersen. Nu er teamet udvidet med tre nye ambassadører, som skal bygge…