Virksomhedsdrevet brugerinvolvering i udviklingen af sundhedsfaglige koncepter og løsninger

Life Science Innovation North Denmark har i 2021 opstartet et nyt forløb med fokus rettet mod virksomhedsdrevet brugerinvolvering i udviklingen af koncepter og løsninger til sundhedsvæsenet. Forløbet skal komme de små- og mellemstore virksomheder (SMV), videnspartneren, i dette tilfælde Aalborg Universitet, og brugerne, som er aftagerne af de sundhedsfaglige løsninger, til gode.  

Mange virksomheder involverer brugerne, men ofte sker dette ikke fra den indledende opstartsfase, hvorfor de endelige løsninger kan risikere ikke at matche brugernes behov i praksis. Derfor ønsker Life Science Innovation North Denmark at sætte fokus på en mere systematisk og kvalificeret brugerinvolvering – helt fra den spæde opstartsfase, som medvirker til at skabe bedre forudsætninger for salg og vækst for SMV’erne.

I dette brugerinvolveringsforløb vil SMV’erne, gennem en række workshops og sideløbende arbejde med deres individuelle koncepter og løsninger, få mulighed for at udvikle på deres individuelle cases og få tæt sparring og input fra relevante brugere.  

I alt deltager 10 SMV’er, og blandt dem er der konsensus om, at involveringen af brugerne i udviklingen af sundhedsfaglige koncepter og løsninger vil bidrage til stor værdi – både for SMV’erne selv og for brugerne.

”Vi er sikre på, at slutbrugerne vil komme til at føle ejerskab over systemet og komme med mange gode input til den videre udvikling af systemet” lyder det fra Mads Lause Mogensen, CEO, Treat Systems ApS.  

Brugerinvolveringsforløbet skal bla. give SMV’erne kendskab til metoder og konkrete værktøjer, de ikke alene kan bruge i dette brugerinvolveringsforløb, men benytte som en integreret del af deres fremtidige arbejde med brugerinvolvering i udviklingen af sundhedsfaglige koncepter og løsninger.

”Vi håber på fremover at kunne være mere præcise i vores kravspecifikation, så vi kan udvikle de helt rigtige produkter for brugeren. Vi er gået ind i forløbet både for at arbejde med vores eksisterende case og for at få sparring og nogle flere værktøjer til at anvende i vores udviklingsproces fremover” lyder det fra Mathias Haslund Jungersen, teamleder, VELA A/S.  

En afgørende del i brugerinvolveringsforløbet er, at den enkelte SMV’er bliver matchet op med én eller flere brugere, som kan bidrage med den nødvendige sparring og viden, for at den enkelte SMV’ers koncept eller løsning rammer behovet i praksis.

”Samarbejdet vil betyde, at vi kan få den nødvendige og vigtige, faglige sparring i simulerede ”real-life”-situationer. Den mulighed har afgørende værdi for os til en færdig, bæredygtig løsning” lyder det fra Tom Sander Holsaae Klan, direktør, Plustid ApS.

For en SMV’er kan adgangen til de rigtige brugere generelt være udfordrende, men via dette brugerinvolveringsforløb, har SMV’erne direkte kontakt til relevante brugere, som kan bidrage med afgørende viden eller sparring.

Brugerinvolveringsforløbet er nu i fuld gang og forventes afsluttet i efteråret 2021, hvor SMV’erne og brugerne vil erfaringsudveksle, videndele og evaluere på baggrund af det foregående arbejde.

SMV’er, som indgår i brugerinvolveringsforløbet:

  • HUGIN EXPERT A/S
  • VELA A/S
  • Treat Systems ApS
  • Verbesser
  • ByLink ApS
  • Yodaway ApS
  • Anne Mygind ApS
  • Liftup A/S
  • Plustid ApS
  • Dan-Rehab A/S

Vil du vide mere om brugerinvolveringsforløbet? Kontakt nedenstående kontaktperson.

Kontaktperson:
Trine Søby Christensen
Chefkonsulent
Life Science Innovation North Denmark
tsc@lsi-nd.dk

Virksomhedsdrevet brugerinvolvering i udviklingen af sundhedsfaglige koncepter og løsninger