Projektets formål: 
Sepsis er en alvorlig infektion, som koster mange dødsfald og har betydelige behandlingsomkostninger. Hvis sepsis patienter kan få et mere optimalt behandlingsforløb og korrekt antibiotikabehandling kan gives hurtigere, kan der spares mange penge og redes mange liv. Formålet med dette projekt er at udvikle og afprøve et optimeret system (Amphi-TIPS) til tidlig opsporing af sepsis hos de præhospitale patienter. Projektet vil undersøge, om der kan designes en brugervenlig og gennemsigtig måde til at illustrere, hvordan risikovurderingen er fremkommet, samt om input af data er af tilstrækkelig kvalitet.

Dette projekt vil:

  1. undersøge om vitale informationer indsamlet automatisk i det præhospitale journalsystem (Amphi-PPJ) kan bruges sammen med avancerede beslutningsstøtte til at give en klinisk relevant sepsis risikoprofil

  2. bygge en prototype for hvordan risikoprofilen kan introduceres og anvendes i det præhospitale journalsystem

Leadpartner


Partnere


Kontakt 

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt chefkonsulent Trine Søby Christensen

Amphi-TIPS: Tidlig identifikation af præhospital sepsis