Virtual Reality til undervisningsbrug

Tilmeld her

Vil du som sundhedsfaglig medarbejder blive inspireret til, hvordan du kan bruge Virtual Reality (VR) til undervisningsbrug? Og vil du som virksomhed gerne blive inspireret til løsninger og blive klogere på markedets behov, så din fremtidige løsning i højere grad bliver konkurrencedygtig? Så er dette virtuelle arrangement lige noget for dig!  

VR kan være nærliggende at indtænke i læringssituationer og kan f.eks. blive brugt til sansestimulering, indlæring eller til illustration af anatomi. Ved at deltage i denne korte webinar-serie bestående af to seancer, får du bl.a. indsigt i, hvor det giver mening at anvende VR, hvor det kan supplere den nuværende undervisning, og i hvilke undervisningssammenhænge, du helt skal holde dig fra VR. Du vil desuden blive klogere på, hvilke muligheder og begrænsninger, VR giver i dag og ikke mindst i fremtiden til undervisningen.

Seance 1: Bliv klogere på VR som læringsværktøj, få inspiration til VR- og AR setup og få indsigt i implementering af VR på erhvervsskoler
Dato: 16.03.2021, kl. 14.00-15.00

Indhold: Denne seance vil bl.a. omhandle forskellige typer af læring, og hvilke typer læring, VR kan understøtte. Udviklingen inden for VR vil blive italesat med fokus på, hvad der er sket de sidste 10 år. Derudover vil du blive introduceret til Unity Studios’ egen produktløsning, som muliggør, at du selv kan lave VR- og AR oplevelser. Unity Studios har udviklet ”SynergyXR”, som er en præsentationsplatform, der hjælper virksomheder med at kommunikere, samarbejde og connecte i Augmentet- og Virtual Reality. Slutligt vil du med fokus rettet mod erhvervsskoler få indsigt i, hvad der skal til for at implementere VR, samt hvordan du bærer dig ad med det. 
Oplægsholdere: Anders Kalsgaard Møller, Assistant Professor, Aalborg Universitet, Mads Troelsgaard, CEO & Partner, Unity Studios, René Martin Larsen, Videnscenterchef, SOSU Nord
Oplæg: 30 min.
Spørgsmål og diskussion: 20 min.

Seance 2: Bliv præsenteret for en VR-løsning til træningsscenarier og bliv inspireret af læringsudbyttet fra VR-forløb for SOSU-medarbejdere- og elever på plejehjem
Dato: 18.03.2021, kl. 14.00-15.00

Indhold: Denne seance vil bl.a. tage udgangspunkt i ATTE VR’s løsning, ”Sundsim VR”, som fungerer som supplement til sundhedsfagligt personale og studerende, som kan indgå i forskellige praksisnære træningsscenarier med VR, der vil forberede dem på at agere korrekt i virkelige scenarier. Derudover vil du blive inspireret af et projekt om udvikling og afprøvning af et VR-læringsforløb for medarbejdere, der behandler borgere med KOL. Der bliver stillet skarpt på læringsudbyttet samt deltagernes opfattelse af VR som læringsværktøj. 
Oplægsholdere: Vibe Aarkrog, lektor i erhvervspædagogik, Århus Universitet, Ege Jespersen, Founder & CEO, AATE VR
Oplæg: 30 min.
Spørgsmål og diskussion: 20 min.

OBS: Der kan forekomme ændringer i ovenstående program.

Ekspertpanel: Efter oplæggene, vil der ved hver seance være mulighed for at stille spørgsmål til Ekspertpanelet, som giver anledning til faglige diskussioner.

Sprog: Dansk

Tilmelding: Tilmeld dig én gang via ovenstående- eller nedenstående link og deltag i én eller begge seancer. For at kunne deltage som privat virksomhed, er det et krav, at du underskriver en timeregistreringsseddel, som vil blive udsendt via mail. Dette medvirker til, at vi fremover kan tilbyde denne form for arrangementer gratis.

Pris: Gratis

Målgruppe: Arrangementet henvender sig primært til offentlige, sundhedsfaglige medarbejdere samt private virksomheder.  

Optagelser og slides: Begge seancer vil blive optaget og vil efterfølgende være tilgængelige på LSI’s hjemmeside. Slides fra seancerne vil sammen med et evalueringsskema blive udsendt til deltagerne umiddelbart efter arrangementets afslutning.

Arrangører: Arrangementet er arrangeret af Life Science Innovation North Denmark i samarbejde med Medtech Innovation Consortium, Welfare Tech samt Copenhagen Healthtech Cluster. 

Spørgsmål: Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, er du velkommen til at kontakte nedenstående kontaktperson.

Kontaktperson:
Marlene Højstrup Jensen

Kommunikationsansvarlig og projektleder
Life Science Innovation North Denmark
mhj@lsi-nd.dk

Tilmeld her
På baggrund af webinar-serien “Virtual Reality til undervisningsbrug”, blev der afholdt en workshop, hvor der blev tilkendegivet en række behov inden for området, som skal medvirke til at danne grobund for Danish Life Science Clusters, Danmarks nye sundhedsklynge for life science og velfærdsteknologi, fremtidige aktiviteter og tilbud. 

Virtual Reality til undervisningsbrug