Fra praktik til studiejob: Anbefalinger til det gode praktiksamarbejde

Tv. Frida Karoline Skytt, th. Louise Lassen  

Frida Karoline Skytt og Louise Lassen har i efteråret 2020 været praktikanter hos LSI og begge parter kan nu glæde sig over at fortsætte det vellykkede samarbejde. Pigerne er i starten af 2021 blevet ansatte som studentermedhjælpere hos LSI med henblik på at fortsætte det nuværende arbejde med Medimi®Smart – en totalløsning til intelligent pillehåndtering – som omdrejningspunkt.

Anbefalinger til det gode praktiksamarbejde
I forbindelse med Frida og Louises niende semester og praktikperiode hos LSI, har de på baggrund af interviews med datamatikerstuderende og med udgangspunkt i virksomheden TREAT Systems ApS, sammenfattet en række anbefalinger til det gode praktiksamarbejde. Anbefalingerne udspringer af deres niende semesters projekt, hvis formål var at undersøge, hvordan studerende omsætter deres teoretiske viden fra uddannelserne til praksis. En problemstilling, som både er udfordrende for studerende, men også for virksomhederne. Noget, som pigerne får lov at prøve kræfter med i LSI. I den forbindelse udtaler Louise:

”Vi vil gerne sætte vores viden i spil i praksis. Hos LSI får vi lov til at arbejde med sammenkoblingen mellem vores sundhedsfaglige viden, som vi har opnået via vores sygeplejerskeuddannelse, og den nye viden, som vi har opnået via vores kandidatuddannelse”

Frida og Louise har på baggrund af deres opnåede viden identificeret fem områder, som skal sikre større udbytte for praktiksamarbejdet – både for de studerende, men også for virksomhederne.

Du kan læse de fem anbefalinger i artiklen her.

Kan man erstatte varme hænder med velfærdsteknologi?
Frida og Louise har netop påbegyndt deres tiende og dermed sidste semester på deres kandidatuddannelse Læring- og Forandringsprocesser, hvilket betyder, at specialeskrivningen er sat i gang. Omdrejningspunktet for specialet bliver at undersøge, hvorvidt varme hænder kan erstattes af velfærdsteknologi – i dette tilfælde en robot til pillehåndtering. Et højaktuelt tema i en tid med COVID-19, hvor ressourcer i form af hænder er en mangelvare, og hvor der må prioriteres anderledes end normalt.

Pigerne er i en igangværende proces med at undersøge, hvorvidt erstatningen af hænder med en velfærdsteknologisk løsning, giver en følelse af ensomhed, eller om det omvendt skaber en frihed hos den enkelte borger. Både i forhold til denne konkrete case med robotløsningen til pillehåndtering i Aalborg Kommune, men også i andre sammenhænge og kontekster, hvor varme hænder bliver udskiftet med velfærdsteknologi. Foruden at rette fokus mod borgerne, vil de desuden også rette fokus mod medarbejderne i Aalborg Kommune, som vil kunne bidrage med deres faglige vurdering af løsningen, og hvilken værdi, den skaber – både for borgeren, men også for dem selv som medarbejdere.

Og netop værdiskabelsen og dermed evalueringen af de velfærdsteknologiske løsninger, finder Frida og Louise dragende og af afgørende betydning ved at indgå i samarbejdet med LSI. I den forbindelse udtaler Frida:

”Jeg synes, det er vigtigt at have øje på værditilførslen, og derfor ser jeg stor værdi i at arbejde med det hos LSI, hvor man får lov til at skabe værdi i virkeligheden – for rigtige mennesker”

LSI’s direktør, Bo Christensen, bakker op om det gode samarbejde mellem virksomheder og studerende og anerkender også vigtigheden af værditilførslen:

“I LSI har vi altid været store fortalere for studentersamarbejder, da de studerendes tilgang til virkelighedens problemstillinger er pragmatisk og sjældent påvirket af vanetænkning. Ofte er de studerende også vant til tværfaglige samarbejder, hvilket i praksis ofte viser sig at give væsentlig mere innovative og værdiskabende løsninger”

Og lige præcis samarbejdet mellem studerende og virksomheder er én af LSI’s kæpheste, og derfor ser LSI også stor værdi i at praktisere dette selv ved at ansætte Frida og Louise som studentermedhjælpere.

LSI glæder sig over det fortsatte gode samarbejde med Frida og Louise og ser stor vigtighed i, at begge parter opnår værdi. 

Fra praktik til studiejob: Anbefalinger til det gode praktiksamarbejde