ROBERT® – til gavn for både borgere og fysioterapeuter

Life Science Robotics ApS, der siden 2014 har udviklet robotter til sundhedssektoren, har kunne høste flere frugter af deres arbejde med ROBERT® gennem de seneste år. Med en tilstedeværelse på det amerikanske og tyske marked og en Corona-pandemi, der har vist behov for flere ressourcer, samt, at fysioterapeuter nu kan holde en sikkerhedsmæssig afstand til deres patienter for at undgå en potentiel smittefare, har ROBERT® i flere henseende sat sit aftryk.

Hvad Keld Thorsen, CEO og partner hos Life Science Robotics ApS, især glæder sig over, er, at borgerne har haft stor glæde af at kunne træne specifikke muskelgrupper og bevægelser med ROBERT®, så de har været endnu mere forberedte til at udøve funktionel træning. I den sammenhæng påpeger han, at det gælder om hele tiden at træne det svageste led, så det bliver så stærkt som muligt til den funktionelle træning.

Perspektiver fra fysioterapeuter

Men det er ikke kun hos Life Science Robotics ApS, at der er glæde at spore. Hos fysioterapeuterne ser man også fordelene ved ROBERT®. Stine Hansen, fysioterapeut hos Neurocenter Østerskoven, udtaler i den forbindelse:

”Borgeren kan få mere træning end de normalt kan med færre personaleressourcer, hvilket både er til gavn for borgeren og for mig som fysioterapeut, idet det sikrer et godt arbejdsmiljø og aflaster min krop”

Foruden den positive indflydelse ROBERT® har på Stine Hansens arbejde, ser hun også den positive effekt hos borgerne:

”De fleste borgere synes, det er et godt redskab. De ældre borgere er mere tilbageholdende i starten og skal se ROBERT® an. Men når de først har fået øjnene op for, hvad ROBERT® kan bidrage med, tager de ældre borgere selv initiativ til at spørge, om ROBERT® kunne give mening hos dem i forhold til den træning, de har behov for”

Af den grund kalder Stine Hansen også ROBERT® for en såkaldt win-win-situation, da der ikke skal indgås et kompromis i forhold til, om den skal gøre mest gavn for borgeren eller fysioterapeuten. Her er der taget højde for, at den er til gavn for begge parter.

En anden fysioterapeut, som deler samme opfattelse som Stine Hansen, er Nicki Larsen fra NeuroRehab. Efter at have gjort sig nogle erfaringer med ROBERT®, udtaler Nicki:

”ROBERT
® aflaster min krop, da jeg ikke selv skal løfte et ben på en borger over en længere periode. Når borgeren træner med ROBERT®, kan jeg journalisere imens, hvilket har en tidsbesvarende effekt”

Derudover påpeger Nicki også, at for at borgerne skal få den mest optimale træning, så kræver det adskillige gentagelser af de forskellige øvelser, som borgerne får tildelt. Og det er lige præcis noget af det, som ROBERT® kan være behjælpelig med. Derudover har ROBERT® også den egenskab, at den kan måle fremgangen hos den enkelte patient med kvantitative tal, hvilket ellers kan være en udfordring for den enkelte borger og fysioterapeut at vurdere.

Nicki har nu anvendt ROBERT® i ca. seks måneder, mens Stine har anvendt ROBERT® siden 1/9 2020. De har derfor begge haft gode muligheder for at indkøre den på deres arbejdspladser.

Fremtidsudsigter for ROBERT®

Foruden ROBERT®’s tilstedeværelse hos diverse fysioterapeuter m.m., ser Aalborg Kommune også med stor interesse på ROBERT®. I takt med, at kommunerne overtager mere og mere træning fra regionerne, er robot-assisteret rehabilitering en effektiv måde at give borgerne en mere intensiv træning med de samme ressourcer fra de tilstedeværende fysioterapeuter. Der er derfor gode udsigter til, at ROBERT® kan blive mere udbredt på markedet med tiden i takt med, at folk får øjnene op for dens gensidige værdi for både borgere og fysioterapeuter.

LSI ønsker Life Science Robotics ApS alt godt fremover med ROBERT® og glæder sig over den nuværende fremgang.

Du kan læse mere om Life Science Robotics ApS og ROBERT® her

ROBERT® – til gavn for både borgere og fysioterapeuter