Aktiv træning med Robert

Følgende beskrivelse af SSP projektet er formuleret af lead virksomheden – Life Science Robotics

Beskrivelse af idé

Sundhedsvæsnet er hele tiden forpligtet til at yde en bedre service samtidig med, at der skæres i budgetterne. Da vi ved, at verdensbefolkningen bliver ældre og ældre vil der uundgåeligt blive flere, som får brug for sundhedsvæsnets ydelser. På hospitaler og plejehjem ved vi, at dette kan have negativ konsekvens for den svage og sengeliggende patient. Blandt diverse opgaver og behandlingstilbud, ligger passiv mobilisering langt nede på prioriteringslisten. 

Flere steder får borgeren/patienten kun tilbudt fysioterapeutisk træning, hvis der er træningspotentiale og de kan deltage aktivt og gerne stå og gå. Dette kan der være flere årsager til. Først og fremmest prioriteres ressourcerne, der hvor man potentielt får mest ud af dem, på trods af de negative konsekvenser det har for de svageste borgere/patienter. For det andet er opgaven forbundet med tunge forflytninger og mange gentagelser i kombination med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Flere steder udgør dette et reelt problem, når vi snakker arbejdsmiljø. 

I dag har Life Science Robotics ApS udviklet en robot til passiv mobilisering og ledet aktiv mobilisering af sengeliggende patienter med mulighed for mobilisering af benene. Ledet aktiv træning indebærer, at borgeren/patienten selv aktiverer muskulaturen, men vedkommende har ikke styrke nok til at lave en funktionel bevægelse, hvorfor fysioterapeuten guider bevægelsen manuelt. 

Denne robot, ROBERT, tager det manuelle arbejde med mange gentagelser og specialiserede bevægelser til yderstilling, hvilket er essentielt i en optimal genoptræning. Dette aflaster fysioterapeuten og forbedrer mulighederne for mere træning for patienten. 

Udfordringen ligger nu i, at udviklingen er gået i retning af, at fysioterapeuterne og ledelsen kun prioriterer passiv mobilisering til et fåtal af patienter – på trods af, at der er bred enighed om, at det er gavnligt for alle sengeliggende patienter. 

Alle adspurgte fysioterapeuter ser et meget større potentiale i ROBERT, når den kan bruges som et værktøj til den aktive træning og med mulighed for også at træne patientens arme. Denne træning påbegyndes så snart, at patienterne er i stand til at lave en muskelspænding. Ved at honorere kravet om aktiv træning, vil terapeuterne kunne bruge ROBERT som et værktøj hele vejen igennem patientforløbet, og ikke kun i den helt tidlige fase. Flere fysioterapeuter går endda så vidt til at sige, at ROBERT uden aktiv træning stort set ikke er interessant og ROBERT med aktiv træning er yderst relevant.

Altså vil muligheden for at træne patientens arme samt træne aktivt med ROBERT åbne op og give helt nye markedsmuligheder. ROBERT vil være relevant i stort set al træning med patienterne fremfor kun enkelte patienter i få dage. Med aktiv træning, vil ROBERT give mere værdi for hospitalet, for terapeuterne og patienterne i form af øget anvendelse. 

Det er en kendt problematik, at det ofte er vanskeligt at sælge medicoteknisk udstyr, som er helt nyt på markedet. Derfor vil der være stor fokus på markedsføring henvendt til brugere og beslutningstagere med fokus på ROBERT som et assisterende udstyr, som sikrer kvalitet og effektivitet i genoptræningen af patienter. 

Formål

Produktet ROBERT er helt nyt og på vej til at indtage markedet i dens nuværende form, version 1. ROBERT består af en mobil base, hvorpå der er monteret en robotarm med mulighed for at fastgøre patientens ben, og således bevæge benet i bevægelser designet af terapeuten eller plejepersonalet. Til aktiv træning designes en ny styringssoftware samt nye fikstur-løsninger til både patientens arme og ben. 

Det forventes, at ROBERT version 2 vil bibeholde nuværende funktion og opnå et add-on, som kan honorere at patienten arbejder imod en modstand. Dertil ønskes det at kunne tilbyde en funktionel ”stræk/bøj” bevægelse af benene med modstand, da netop denne bevægelse er vigtig for at forbedre funktionsevnen ved stå- og gangfunktion. Det skal ligeledes være muligt at kunne lave vippe-bevægelser med anklen med og uden modstand, da dette forebygger stive ankler, som komplicerer gangfunktionen samt aktiverer venepumperne og forebygger blodpropper. Dette vil ligeledes være med en visuel feedback for niveauet af aktivitet til patienten selv og til personalet.

LeadPartner

Partnere

Vestdansk Center for Rygmarvsskade – VCR
 

Kontakt

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt Chefkonsulent Trine Søby Christensen

Aktiv træning med Robert