Velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt

Louise Lassen (tv.) og Frida Karoline Skytt (th.)

LSI-sekretariatet kunne d. 19. august 2020 byde velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt, som skal indgå i et praktikforløb. Louise og Frida er begge uddannede sygeplejersker og studerer nu til cand. mag. i Læring- og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet. I løbet af praktikken skal de bl.a. kigge på dataindsamling og evalueringer, men deres opgaver vil tage form løbende alt efter, hvilke områder, de finder mest interessante at få belyst fra nye vinkler, og/eller hvor der er størst udviklingspotentiale. 

For Louise og Frida handler praktikforløbet om at få sat teoretisk viden på spil i praksis og er en måde hvorpå, de kan få afsøgt ukendte områder på. Derudover ønsker de at finde ud af, hvilke roller, de hver især i fremtiden kunne påtage sig i en arbejdsmæssig sammenhæng. Dog er pigerne ikke i tvivl, når det kommer til hinandens roller i praktikforløbet. Her mener de, at sparring og supplering er altafgørende, hvorfor de valgte at indgå i praktikforløbet sammen. 

Valget af lige netop LSI var ikke en tilfældighed. Begge havde et ønske om at få et øget netværk, og der var de af den overbevisning, at LSI kunne imødekomme dette behov med deres brede kendskab til både kommuner, Regionen, private virksomheder og videninstitutioner. Kendskabet til LSI blev vakt tidligere på året ved arrangementet “Når Innovation Lykkes”, hvor især Frida så en mulighed i et samarbejde, hvorefter hun fik sin medstuderende til at følge trop. 

LSI ser frem til at følge deres arbejde og håber, at det bliver et samarbejde, hvor der er gensidig gevinst. 

Velkommen til Louise Lassen og Frida Karoline Skytt