Brugerne: Grundpillen i samarbejdet omkring innovative løsninger til sundhedsvæsenet

I Life Science Innovation North Denmark (LSI) er én af vores kerneværdier at inddrage brugerne. Vi ønsker at fastholde en tæt kontakt til vores virksomheder, kommunerne, Regionen og videninstitutionerne. På den måde holder vi os opdateret i forhold til at imødekomme de behov, I hver især måtte have, og det er altafgørende, når vi ofte agerer bindeled ifm. projekter.

På baggrund af det, har vi også erfaret, at når du vil arbejde med innovative løsninger til sundhedsvæsenet, er det afgørende, at du inddrager dem, som er aftagere på dit produkt, din service eller din løsning: nemlig brugerne. Du kan have opfundet den dybe tallerken, men hvis det ikke fungerer i praksis, eller hvis behovet ikke er der, så vil dit produkt miste sin værdi på et splitsekund. Du tænker måske: ”Jamen jeg ved da godt, hvad patienterne eller medarbejderne efterspørger?”, og der skal du stille dig selv et meget vigtigt spørgsmål: Ved du det, eller antager du det? Er det en antagelse, kan den antagelse have en stor, negativ indvirkning på din proces. Vælger du derimod at inddrage brugerne løbende, vil dit slutresultat bedre kunne imødekomme en problemstilling eller et givent behov.

Tilbage i 2019 blev der udsendt en survey, hvoraf det fremgik, at der var et ønske om at få belyst brugerinddragelse. Det behov ønsker vi naturligvis at imødekomme, hvorfor vi har valgt at stable et arrangement på benene, som vil belyse brugerinddragelse fra forskellige vinkler. Var dette behov ikke identificeret ud fra surveyen, ville vi ikke være blevet gjort bekendte med det og havde måske tilbudt en anden form for aktivitet, som ikke ville have imødekommet dine ønsker. Ved at inddrage dig, ”brugeren”, havde vi mulighed for at identificere behovet, og ikke blot antage, at du ønsker mere viden på området.

Hvad der dog er væsentligt at have i mente i den sammenhæng er, at brugerinddragelse ikke er det samme over hele linjen, men kan anskues fra mange vinkler og anvendes på mange forskellige måder. Offentlige organisationer, herunder videninstitutioner, og private virksomheder arbejder ikke på samme måde, så hvorfor skulle de inddrage brugerne på samme måde?

Du sidder måske i en ældre og veletableret virksomhed, som aldrig har draget fordel af at benytte brugerne før og derfor skal starte fra ”bunden”? Eller måske sidder du i en virksomhed, hvor det er altafgørende at inddrage de forskellige interessenters holdninger, og hvor du ikke kun skal forholde dig til én type? Eller måske sidder du i det kommunale og har et brændende ønske om at være opmærksom på borgernes behov – både før, under og efter rehabilitering? Uanset hvad, er det en væsentlig faktor, at du inddrager brugerne, da det er dem, som skal drage nytte af din løsning, service eller dit fysiske produkt. På baggrund af det, har vi valgt at inkludere en række oplægsholdere, som hver især vil bidrage med deres vinkel på brugerinddragelse. Oplæggene vil give dig et indblik i, hvordan brugerne inddrages i forskellige virke ud fra forskellige udgangspunkter, og hvordan det skaber værdi for de udvalgte oplægsholdere. Foruden oplæggene vil vi desuden også gøre brug af brugerinddragelse, når vi giver dig muligheden for at stille opklarende spørgsmål og indgå i dialog med oplægsholderne efterfølgende.

Hvis du ønsker at blive inspireret til at inddrage brugerne, bør du tilmelde dig arrangementet om brugerinddragelse her.

Kontaktperson:
Marlene Højstrup Jensen

Kommunikations- og markedsføringskonsulent
mhj@lsi-nd.dk
Life Science Innovation North Denmark

Arrangementet er arrangeret i samarbejde med MedTech Innovation Consortium, Welfare Tech og Copenhagen Healthtech Cluster.

Brugerne: Grundpillen i samarbejdet omkring innovative løsninger til sundhedsvæsenet