GS2 er et AI-baseret beslutningsstøtteværktøj til brug for læger og sygeplejersker på intensivafdelinger. GS2 optimerer to af de vigtigste livsunderstøttende behandlinger: insulinbehandling til blodsukker-kontrol og ernæring af patienterne. Projektet sikrer de nødvendige midler til at forberede og gennemføre en retrospektiv klinisk afprøvning af GS2. Midlerne bruges til projektplanlægning og -ledelse, software integration hos den kliniske partner, og udformning af alt regulatorisk dokumentation for kliniske studier og kommende CE-mærkning.

Beskrivelse af idé:

Ca. halvdelen af patienter indlagt på intensivafdeling udvikler hyperglykæmi (forhøjet blodsukker) grundet kritisk sygdom. Samtidigt er ernæringen suboptimal i en meget stor andel af dem. I og med at kroppen er i en katabolsk tilstand, er både energi- og proteinbehov markant højere end normalt, men i snit får kritisk syge patienter ved et længere ophold (> 48 timer) kun 60% af deres kalorieforbrug dækket og mindre end 60% af deres proteinbehov. Hyperglykæmi og insufficient ernæring er hver for sig og i kombination associeret med højere dødelighed, diverse komplikationer i sygdomsforløbet og en forlænget opholdstid på intensivafdeling. Intensiv insulin-behandling er effektiv mod hyperglykæmi, men er også forbundet med en høj risiko for hypoglykæmi (lavt blodsukker), som kan være farligt for patienten. Studier viser, at højt blodsukker og tab af muskelmasse ifm. kritisk sygdom har langvarige negative følgevirkninger for patientens helbred, livskvalitet og økonomiske situation.

Projektets idé er at tilbyde en række unikke rådgivningsfunktioner, der afgørende kan forbedre doseringen af insulin og af den ernæring, der gives patienten. Ud fra erfaringer med en tidligere udgave af GS2 forventer vi, at den tilrådede insulinbehandling kan reducere blodsukkeret uden risiko for livstruende hypoglykæmier. Dette opnås ved hjælp af en teknologi, der kombinerer en matematisk model af sukkerstofskiftet med beslutningsteori. GS2 omregner desuden målene for kalorier og proteiner til flow hastigheder for de pumper, der leverer ernæringen – en krævende regneopgave, hvis den skal gennemføres manuelt af en sygeplejerske mange gange om dagen. Disse teknologier er ikke i sig selv nye, men den måde de interagerer for at optimere både insulin og ernæring er ny. Vi forventer, at dette fører til væsentlig bedre opfyldelse af de guidelines, der beskriver, hvordan intensivpatienter skal ernæres.

GS2 tænkes monteret sammen med ernærings- og insulinpumperne og alle data, GS2 skal bruge, bliver automatisk hentet fra patientens journal.

Projektet er et samarbejde mellem leadpartner TREAT Systems og partnerne AAU og CE Toolbox (sidstnævnte har endnu ikke hjemmeside). 

Leadpartner 

Partnere

Kontakt 

Vil du vide mere om projektet?

Kontakt chefkonsulent Trine Søby Christensen 

Personalized decision support for ICU patients: Optimal nutrition and blood glucose control with GS2