Workshop om det regulatoriske område: værdi for dig

For et par uger siden afholdt Life Science Innovation North Denmark en webinar-serie om det regulatoriske område i samarbejde med MedTech Innovation Consortium, Welfare Tech og Copenhagen Healthtech Cluster. Over 300 havde tilmeldt sig, og der blev stillet mange forskelligartede spørgsmål undervejs til ekspertpanelet. Dette vidner om, at der er et behov for at få belyst en række emner inden for området. Vi ønsker derfor at komme nærmere dine behov, og hvad der giver værdi for dig ift. de regulatoriske krav. 

Det gør vi ved at afholde en workshop, hvor du sammen med andre får mulighed for at tilkendegive, hvilke konkrete behov, du har, således vi fremadrettet kan tilbyde aktiviteter, der skaber størst mulig værdi for dig og dit virke.

Hvornår: 25. juni, kl. 10.00-11.30 eller kl. 14.00-15.30 
Hvor: Virtuelt (link og dagsorden sendes to dage før)
Pris: Workshoppen er gratis, men for at kunne deltage, skal du underskrive en timeregistreringsseddel 
Tilmelding: Kontakt mhj@lsi-nd.dk for tilmelding og for ønsket tidspunkt 

Workshop om det regulatoriske område: værdi for dig