ROBERT®’S ”American Dream”: en hjælpende hånd i Corona-krisen

En anbefaling og en tilstedeværelse på LinkedIn gjorde, at Life Science Robotics ApS tilbage i 2019 blev opdaget af en mand i USA, som nu har medvirket til, at de har opnået FDA-Clearance, fået skabt et større netværk og fået sendt tre robotter til USA. Men hvilken indvirkning har den verdensomspændte Corona-krise haft på denne proces?

Life Science Robotics ApS, der siden 2014 har udviklet robotter til sundhedssektoren, fik tilbage i september 2019 en CE-godkendelse på deres opdateret og udvidet robot, ROBERT®. Udvidelsen af ROBERT® var funderet i et behov, som markedet efterspurgte, hvilket lød på, at man skulle kunne lave aktiv træning med modstand. I den forbindelse ville ROBERT® kunne tage det manuelle arbejde med mange gentagelser og specialiserede bevægelser til yderstilling, hvilket er afgørende i en optimal genoptræning.

På samme tid med CE-godkendelsen, fik Life Science Robotics ApS en henvendelse fra en potentiel forhandler i Houston, Texas, USA. Han havde mødt dem til MEDICA, verdens største messe inden for medico-industrien, og ønskede at indgå i yderligere dialog med virksomheden. Efter at have indgået i dialog med den potentielle forhandler, forsøgte han at overtale virksomheden til at komme ind på det amerikanske marked og opnå FDA-Clearance. Forhandleren havde de rigtige kontakter og ved at løbe en økonomisk risiko, lykkedes det for Life Science Robotics ApS at opnå FDA-clearance i februar 2020. I marts 2020 blev de første to robotter sendt til USA, og virksomheden fik efterfølgende skabt en kontakt til et hospital, som også ønskede en robot, og dermed var den tredje robot sendt afsted til USA. Men så kom Corona-krisen.

Corona-krisens positive indvirkning på ROBERT®

Corona-krisen har først og fremmest haft en negativ indflydelse på mange områder, men for Life Science Robotics ApS blev det faktisk en hjælpende hånd. Corona-virussen udgør som bekendt en kæmpe smittefare, og sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl. er derfor i en særdeles udsat position, når de skal udføre deres daglige arbejde. Med ROBERT® var det nu muligt at undgå denne smittefare, da de ikke længere skulle stå tæt på deres patienter, men kunne holde en vis distance samtidig med, at patienterne fik den behandling, de havde behov for. Corona-krisen har dermed medvirket til, at der er opstået en øget interesse for ROBERT® – især også på baggrund af, at sundhedssektoren har været hårdt presset i denne svære tid. Men er interessen for ROBERT® så lige så stor, når smittefaren igen falder?

Life Science Robotics ApS direktøren udtaler: ”Med ROBERT® mindsker vi et ’gab’”

Keld Thorsen, CEO og partner i Life Science Robotics ApS, regner med, at der vil komme en naturlig nedgang i efterspørgslen på ROBERT® efter Corona-krisen, men han sammenligner det med den stigende fremgang af de virtuelle møder. Han er ikke af den opfattelse, at de virtuelle møder i samme grad vil spille ind, efter krisens afslutning, men han mener dog, at det er medvirkende til, at folk har fået øjnene op for nye muligheder. Og det er netop, hvad han håber på sker med ROBERT®. Derudover ser direktøren desuden et afgørende ’gab’ i forhold til, at patienter ikke får tilbudt en tilstrækkelig rehabilitering, der er tilsvarende deres behov. Han mener, at der er en generel konsensus, som lyder på, at alle er enige om, at patienter bør få den tilstrækkelige rehabilitering, de har behov for, og med assistance fra ROBERT®, vil man rent faktisk kunne afhjælpe den nuværende udfordring med ikke tilstrækkelig rehabilitering og derved mindske dette ’gab’. Han håber derfor, at bl.a. fysioterapeuterne får øjnene op for, hvilken optimering og effektivisering ROBERT® medvirker til, og at robotten fungerer som et supplement, der anvendes i kombination med faglige overvejelser m.m.

Kontakter og netværk er altafgørende

Imens Corona-krisen har stået på, har Life Science Robotics ApS bestemt ikke hvilet på laubærrene og blot ventet på, at landene igen ville begynde at åbne op. De har derimod benyttet tiden til at få trænet deres forhandlere i USA, så de står klar, når USA igen begynder at åbne op. Derudover er de ved at komme på plads med forhandlere i en række lande så som Frankrig, Finland, Sverige, England, Irland og Italien, og er ydermere i kontakt med, hvad direktøren omtaler som ’ildsjæle’ i Australien og Tyskland. De bestræber sig derfor på at få skabt en kontakt, eller en såkaldt ’ildsjæl’, i hvert land, som kan medvirke til at introducere robotten i det enkelte land.

I forlængelse af ovenstående, er direktøren desuden også begejstret for samarbejdet med Life Science Innovation North Denmark, som har medvirket til at formidle de regionale programmer, tiltrukket investorer samt givet støttemuligheder på kritiske tidspunkter. I den forbindelse nævner han direktør, Bo Christensen, og chefkonsulent, Trine Søby Christensen, som bl.a. har medvirket til at bidrage med en afgørende støtte samt netværk.

Life Science Robotics ApS står derfor nu klar til at gå i aktion, når landene igen begynder at åbne op, og det bliver derfor interessant at følge, hvordan ROBERT® vil blive taget imod efter, at Corona-krisen har lagt sig.

Læs mere om ROBERT® og Life Science Robotics ApS på deres hjemmeside her

ROBERT®’S ”American Dream”: en hjælpende hånd i Corona-krisen