Vellykket projektsamarbejde i Sundhedsteknologisk Service Program

”Et fantastisk eksempel på, at Danmark kan samarbejde på tværs af landet og på tværs af fagligheder og organisationer”

Projektet ”Identifikation af leverancer med høj risiko for afvigelser under Servicelovens §83 og §83a” i Sundhedsteknologisk Service Program er afsluttet, og samarbejdet mellem parterne har vist sig at være særdeles vellykket.

Projektet startede i februar 2019 og havde til formål at imødekomme et behov i Hjørring Kommune, herunder at identificere afvigelser i leverancer under Servicelovens §83 og §83a. Dertil er der udviklet en prototype, som skulle demonstrere, hvilke muligheder digitaliseringen af den kommunale forvaltning giver for at udnytte kunstig intelligens og maskinlæring. Formålet med løsningen er at automatisere processer, skabe ensartethed i kontrollen, samt give overblik og øge chancen for identifikation af uoverensstemmelser i leverancer på et tidligt tidspunkt. Projektet tog udgangspunkt i en matchmaking mellem en kommunes behov og virksomhedernes idéer til en prototype.

Efter endt samarbejde om nuværende projekt, har parterne reflekteret over deres samarbejde med hinanden, som har vist sig både at være til stor gavn for den individuelle, men også for parterne som helhed. Anders L. Madsen, administrerende direktør i Hugin Expert, udtaler i den forbindelse følgende:

”Projektet har bidraget til at opbygge nye tekniske kompetencer i Hugin. Det vil have stor værdi for virksomheden i fremtiden”

Netop de tekniske kompetencer har også vist sig at være en gevinst for Treat Systems. Her udtaler Mads Lause Mogensen, administrerende direktør i Treat Systems:

”Vi har været glade for at kunne anvende vores viden omkring de nyeste web-basererede programmeringsplatforme og bistå den tekniske del af programmeringsarbejdet”

Kristian G. Olesen, lektor på AAU, tilslutter sig sine samarbejdspartnere og udtaler:

”Set fra universitetets side er det interessant at se, hvordan de metoder vi har arbejdet med ud fra et teoretisk og metodisk udgangspunkt kan omsættes i praksis. Målet med vores arbejde er jo blandt andet at påvirke samfundsudviklingen i en positiv retning”

Foruden den individuelle gevinst, de enkelte parter har opnået, har samarbejdet på tværs især fungeret som det bærende element i dette projekt. Det er navnlig de faglige kompetencer og profiler, som parterne har valgt at fremhæve. I den forbindelse udtaler koncernchef Morten Lindblad fra Dataproces Group følgende:

”Dette er et fantastisk eksempel på, at Danmark kan samarbejde på tværs af landet og på tværs af fagligheder og organisationer. Jeg vil gå så langt og beskrive det som et dream team. Hver part har bidraget med gode ting, og der har virkelig været gode, stærke og kompetente profiler”

Anders tilslutter sig også Morten og fremhæver: 

”Den unikke kombination af kompetencer har afgjort været én af projektets styrker”

Ud fra et kommunalt perspektiv kan man også se fordelene ved samarbejdet. Her udtaler Heidi Lynge Løvschall, projektleder i Hjørring Kommune:

”Kommunale projekter behøver ikke at have den højeste grad af kompleksitet eller prisniveau for at skabe værdi. Det handler derimod om graden af relationer og et godt samarbejde mellem virksomheder, iværksættere, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner”

En skalerbar skabelon til gavn for hele landet

Foruden det vellykkede samarbejde mellem parterne, har Morten også vurderet projektets produkt til at være skalerbart. Dét, der nu er blevet gjort i lille skala, skal fremover kunne gøres i stor skala. Han er af den opfattelse, at hele landet kan drage fordel af produktet – både det offentlige og det private. Det fundament, der er blevet skabt i form af en skabelon, vil kunne blive brugt i mange forskellige sammenhænge, da der er brug for denne dataoverbygning.

Et velfungerende LSI-samarbejde

Parterne har foruden deres samarbejde med hinanden også vist sig at være særdeles tilfredse med at indgå i et LSI-samarbejde. Anders udtaler i den forbindelse:

”Personligt har det været en fornøjelse at arbejde i projektet og via LSI-samarbejdet at knytte kontakter til personer, man ellers ikke ville få kontakt med”

Kristian er af samme opfattelse og udtaler:

”Med LSI’s mellemkomst lykkedes det at sammensætte et drømmehold med partnere med alle relevante kompetencer – fra den praktiske virkelighed i administrationen over eksperter i udvikling af systemer og software til den forretningsmæssige side. Et velfungerende hold har sikret, at alle aspekter er inddraget, og de foreløbige resultater tegner meget lovende”

Foruden parternes positive vurdering af LSI-samarbejdet, har det fra LSI’s perspektiv også vist sig at være en succes. Chefkonsulent i LSI, Trine Søby Christensen, udtaler:

”Det har været en fornøjelse at opleve parternes gensidige respekt for hinandens kompetencer og evne til netop at styrke projektet ved et dynamisk, iterativt samarbejde. Det skaber værdi, når private virksomheder, vidensinstitutioner og en kommune samarbejder om at udvikle en løsning, der tager udgangspunkt i en praksisnær, konkret problemstilling – det giver både mulighed for et stort potentiale og gevinst på den længere bane”

Projektets første fase er hermed afsluttet, men har givet anledning til en fase to, hvoraf et nyt projekt er udsprunget. Det nye projekt vil tage udgangspunkt i prædiktion af behov under Servicelovens §83 og §83a og dermed fungere som en videreudvikling af nuværende projekt. Du kan læse mere om det nye projekt her.

Læs om projektets succesfulde resultater her

Leadpartner

Partnere 

Innovationssamarbejde – en del af den nationale sundhedsklynge

Som et led i den nationale klyngekonsolidering mellem Medtech Innovation Consortium, Welfare Tech, Copenhagen Healthtech Cluster og Life Science Innovation North Denmark, er innovationssamarbejde mellem virksomheder, offentlige organisationer og vidensinstitutioner af høj interesse. 

Læs mere om den nationale sundhedsklynges aktiviteter og indhold her

Vellykket projektsamarbejde i Sundhedsteknologisk Service Program