Prædiktering af fremtidige behov godkendt til Sundhedsteknologisk Service Program

LSI’s bestyrelse har godkendt en overordnet ramme, der omhandler anvendelse af AI til at understøtte praksisnære problemstillinger i den offentlige sektor. Inden for denne ramme er flere AI-projekter igangsat i Sundhedsteknologisk Service Program, herunder “Prædiktering af fremtidige behov under Servicelovens §83 og §83a med AI-teknologi”. 

Om projektet 

Formålet med projektet er at blive i stand til at forudsige et øget (eller reduceret) behov for hjælp med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunerne og samfundet. Projektet er i et tæt samarbejde mellem leadpartner Hugin Expert samt partnerne Hjørring Kommune og Treat Systems. Læs mere om projektet her.


Prædiktering af fremtidige behov godkendt til Sundhedsteknologisk Service Program