Innovationscamp: Et tværfagligt samarbejde mellem maskinmester- og sygeplejestuderende

Den 9. marts 2020 var en flok maskinmesterstuderende fra MARTEC og en flok sygeplejestuderende fra UCN samlet hos MARTEC i Frederikshavn til en fælles innovationscamp. Formålet med dagen var, at de på tværs af uddannelserne skulle samarbejde om at komme op med innovative løsninger til nogle af de udfordringer, der er inden for sundhedsområdet.

10 blandede grupper arbejdede i løbet af dagen på tre forskellige cases, herunder mobilitet og korrekt placering af kateter ved mænd, behov for fast vagt ved patienter/borgere samt reduktion af brugen af plastic i sundhedsvæsnet. Da grupperne havde haft tid til at brainstorme og udtænke potentielle løsninger til de stillede cases, skulle alle grupper pitche deres idéer for hinanden og modtage konstruktiv feedback. Derefter havde grupperne tid til at revurdere og forbedre deres løsninger ud fra den feedback, de hver især havde fået.

Senere på dagen skulle grupperne igen pitche deres løsninger, men denne gang foran et stærkt udvalgt dommerpanel med innovations- og/eller sundhedsfaglig baggrund. Derefter skulle dommerne udvælge den bedste løsning inden for hver case, således tre grupper gik videre til den endelige finale. De tre finalister havde henholdsvis udarbejdet nogle bukser til kateter, et rullende sensorlagen, som kunne kobles til en tablet samt et genanvendeligt medicinbæger til både flydende og fast medicin. Vindergruppen blev de innovative bukser til kateter, da begrundelsen fra dommerne lød på, at løsningen var realiserbar, økonomisk overkommelig og ikke mindst nytænkende.

              
Hvorfor er et tværfagligt samarbejde vigtigt?

Det tværfaglige samarbejde mellem maskinmester- og sygeplejestuderende kan på mange måder lyde som en finurlig kombination, men der er faktisk en mening bag det. Koblingen mellem de to uddannelser giver nemlig anledning til både en teknisk- og menneskelig tilgang, som er gavnlig for innovation inden for sundhedsområdet.

Lena Thomsen, klinisk koordinator hos UCN, påpeger, at de studerende lærer bedre ved et tværfagligt samarbejde som dette, hvorimod et oplagt samarbejde med læger og tilsvarende ville kunne skabe en hierarkisk ubalance. 

Jan Jacobsen, uddannelsesleder hos MARTEC, tilslutter sig Lena Thomsen.  Han nævner, at det tværfaglige samarbejde giver anledning til større faglighed, da uddannelserne er så forskellige, som de er og derved kan komplementere hinanden. Han anser dagen som værende en god mulighed for at få skabt fokus på selve læringen og processen omkring innovationssamarbejdet og knap så meget på det endelige resultat.

Derudover åbner Jan Jacobsen også op for muligheden for en fælles studiestart mellem maskinmester- og sygeplejeuddannelsen. I den forbindelse nævner han, at det ville kunne give anledning til et andet uddannelsesmiljø, end det vi ser i dag, og ligeledes vil de studerende kunne sparre med hinanden undervejs. Dette er dog stadig et indledende tiltag. 

Innovationscampen anses for at have været særdeles vellykket, og hos LSI er vi glade for at kunne være medvirkende til at opstarte dette tværfaglige samarbejde. 

Innovationscamp: Et tværfagligt samarbejde mellem maskinmester- og sygeplejestuderende