Tele Call – et forretningseventyr i Japan begynder

For den odenseanske virksomhed Tele Call blev ”Når Innovation Lykkes i Nordjylland 2019” startskuddet på et spændende forretningseventyr i Japan.   

Danmark i verdensklasse

Vi hører det tit. Danmark er i verdensklasse på den velfærdsteknologiske front. Men hvad er det, vi er så gode til? Svaret kan blandt andet findes hos den odenseanske virksomhed Tele Call. Hos Tele Call har man udviklet specialtelefonen DoMyDay, der er målrettet mennesker med forskellige kognitive udfordringer som demens, hjerneskade og udviklingshæmning.

Telefonens funktioner er udviklet med udgangspunkt i brugerdrevet innovation, og det er særligt her, de små- og mellemstore danske virksomheder har noget særligt at byde på i udlandet. I Danmark har vi kultur for at tænke mennesket ind i teknologien. I Danmark spørger vi altid, hvad brugerne har behov for. Dernæst stiller vi et endnu vigtigere spørgsmål. Giver teknologien også værdi og værdighed for den enkelte borger? Det er her kimen til det store potentiale findes.

Det gamle Japan

I Japan er der stor efterspørgsel på teknologi, der også rummer en menneskelig dimension. Den demografiske udvikling i Japan stiller både nu og i fremtiden store krav til velfærds- og sundhedssektoren. Antallet af ældre i Japan er i forvejen langt højere end i Danmark og ventes at accelerere yderligere op mod hele 40% i 2060. Udviklingen har kastet en del virksomheder af sig, som arbejder på nye innovative løsninger inden for velfærdsteknologi.

Det japanske samfund er højteknologisk, men faren for at fremmedgøre det enkelte menneske over for teknologien er overhængende. Når en lille odenseansk virksomhed som Tele Call er interessant for japanerne, er det netop fordi, produktet DoMyDay hjælper med at gøre borgeren mere selvhjulpen. Med selvhjulpenhed fører også værdighed, som er altafgørende i Japan.

Værn mod ansigtstab

I vores kultur er vi vant til at ytre vores ærlige mening over for hinanden. Vi tror på, at kritik kan være konstruktiv, og dét at blive opmærksom på sine egne begrænsninger kan være givende. I Japan forholder det sig anderledes. Hvis man siger sin ærlige mening om en andens produkt taber vedkommende ansigt. Og at tabe ansigt er noget af værste man udsætte et andet menneske for.

Denne kulturelle forskel giver danske produkter som DoMyDay en fordel på det japanske marked. Telefonens eksistensberettigelse er først og fremmest at give borgeren værdighed, og det taler direkte ind i japanernes egen kulturelle forståelse. Tab af ansigt er omvendt den ubærlige konsekvens af de teknologier, som udelukkende er udviklet med ressourcebesparelser for øje. Teknologier, som ikke tager hensyn til menneskets basale behov og følelsesliv. Telefonen DoMyDay er derimod både ressourcefrigivende og værdiskabende for såvel borgerne som for sundhedspersonale.

En velfærdsteknologisk fremtid

Siden deltagelsen i ”Når innovation Lykkes i Nordjylland 2019” er tingene gået stærkt for Tele Call. Ved arrangementet mødte de deres nuværende distributør og virksomheden er nu i fuld gang med at etablere netværk og lægge i støbeskeen til de første afprøvninger af DoMyDay i Japan. Hos Tele Call ser man derfor lyst på fremtiden og på de muligheder, det japanske marked rummer.

Udviklingen i den danske demografi går dog også i retning af flere ældre og færre, der kan forsørge dem. Udviklingen kommer til at stille høje krav til de danske kommuner og regioner og det serviceniveau, de kan levere. Sundhedssektoren står derfor over for en krævende omstillingsproces. Her bliver innovative danske teknologivirksomheder afgørende, hvis kommunerne fortsat ønsker at sikre borgerne det serviceniveau de forventer og fortjener.

Henrik Bryld fra Tele Call håber, at LSI’s tiltag ”Når Innovation Lykkes i Nordjylland” kan være med til at skabe de rette betingelser for, at landets kommuner opdager- og benytter sig af de verdensklasseprodukter, som danske SMV’er eksporterer til udlandet.

Med den rette indstilling kan Danmark sagtens løse sine fremtidige udfordringer. Men for at danske virksomheder kan vækste og blomstre i udlandet, må de gødes herhjemme. Fremtidens helte bliver de danske beslutningstagere, der formår at inkorporere teknologien, så den løser både borgerens og kommunernes behov. Virksomhederne er klar, og de er i verdensklasse.  

Læs mere om DoMyDay her

Skrevet af Tele Call (Andreas Hjølund Birch)

Tele Call – et forretningseventyr i Japan begynder