Projekt afsluttet om Sansestimulerende lænestol

Ultimo november afholdt ABRACE afsluttende statusmøde på SSP projektet

Projektet vedrørende markedsmodning af den sansestimulerende lænestol har til formål at udvikle et koncept centreret om at forbedre kropslig uro via forskellige stimuli. Mange psykiske lidelser har den fællesnævner, at der er uro i krop og sind. Det kan påvirke følelser, tanker, stemninger og har typisk effekt på ens adfærd.

Lænestolens formål er at imødekomme den uro, der ofte gør, at borgeren har svært ved at kontrollere og organisere sine tanker, hvorfor det kan være svært at udføre daglige gøremål eller at hvile og falde i søvn.

Gennem projektperioden er stolen blevet testet på et ældrecenter samt på to psykiatriske afdelinger, og konklusionen er at ABRACE stolen og de tilhørende produkter har en positiv indvirkning på motorisk uro, rastløshed, angst og utryghed hos patienter med forskellige alvorlige psykiatriske problemstillinger og diagnoser.

For borgere med demens (test på ældrecenter) anbefaler man at stolen så vidt muligt primært benyttes til at forebygge, da den har ingen eller begrænset effekt hvis borger er i affekt eller opkørt.

Stolens udseende passer ind i alle miljøer, og kan derfor nemt stå i opholdsrum sammen med andre lænestole uden at ligne et decideret hjælpemiddel, hvilket også har en god effekt for brugerne.

Læs mere om projektet og de afsluttende rapporter her.


Projektgruppen til afsluttende statusmøde.


Projekt afsluttet om Sansestimulerende lænestol