Liftup workshop i SSP-projektet: Skånsom forflytning

Den 17. december 2019 afholdt Liftup workshop i SSP- projektet: Skånsom forflytning

Til workshoppen blev der udvekslet og testet idéer af med fokus på bl.a. selvstændighed hos borgerne og optimering af forflytningen. Dermed blev løsningstiltag drøftet i forhold til at kunne afhjælpe konkrete scenarier i forbindelse med forflytning af borgere.

Projektets overordnede formål er at udvikle to komplementære produkter rettet mod forflytning i daglige plejesituationer inden for den offentlige sektor. Der er derfor både fokus på at reducere risiko for arbejdsskader for medarbejderen, men også på at skabe en skånsom forflytning for borgeren, som tilmed vil kunne gøre dem mere selvhjulpne på sigt, hvilket bl.a. var et punkt, som blev drøftet til workshoppen.

Der er blevet observeret et stort “gap” mellem at være helt selvhjulpen og være fuldkommen afhængig af andre. Dette gap blev bl.a. italesat til workshoppen, og deltagerne forsøgte at finde løsninger til at gøre borgeren mere selvstændig lidt efter lidt med små skridt.

Samarbejdet mellem Liftup, Aalborg Kommune, SOSU Nord, Rebild Kommune og Serini tegner derfor godt, og vi ser frem til at følge projektet fremover.

Læs mere om Liftup’s SSP-projekt, Skånsom forflytning, her.
Liftup workshop i SSP-projektet: Skånsom forflytning