Datadrevet Ledelse i praksis

Over 80 mennesker var samlet den 4. december 2019 til arrangementet Datadrevet Ledelse inden for sundheds- og velfærdsteknologi på SOSU Nord.

I samarbejde med Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune, afholdt LSI en praksisorienteret dag med inspirationsrige oplæg samt konkrete cases fra virkeligheden.  

Til arrangementet gav Morten Bue Rath fra Kommunernes Landsforening et generelt billede af, hvordan man kan arbejde med datadrevet ledelse samt hvilke muligheder, det kan give i fremtiden. Dernæst fremlagde Søren Pallesen fra Aarhus Kommune om, hvordan man kan implementere datadrevet ledelse og delte ligeledes ud af sine erfaringer med at anvende data til at indhente mere viden om værdi. Endvidere fortalte Lasse Frost fra /KL7 om adfærdsdesign i en kontekst kombineret med dataunderstøttet ledelse.

Foruden oplægsholderne, præsenterede DEMOS-10, DigiRehab, Device Intelligence og HUGIN Expert deres konkrete cases til stor inspiration for, hvordan datadrevet ledelse kan bruges i praksis.  


Joachim Kristensen fra Device Intelligence     

Efter oplæggene bød dagen på en workshop, hvor deltagerne blev delt ud i grupper, således de kunne drøfte og diskutere, hvordan de fremadrettet kan bruge den nye opnåede viden aktivt inden for deres kommunale område. Derudover fik de også mulighed for at skabe et netværk på kryds og tværs – både internt mellem deltagerne, men også med oplægsholderne.

Arrangementet fik positive tilbagemeldinger fra deltagerne, og LSI ser nu på muligheden for fremtidige arrangementer samt erfa-grupper inden for emnet.

Datadrevet Ledelse i praksis