Vellykket arrangement om godkendelse af medicinsk udstyr

40 deltagere deltog i arrangementet Godkendelse af medicinsk udstyr i USA

Den 18. november afholdt LSI i samarbejde med Danish Healthtech og Aalborg Universitet et arrangement om godkendelse af medicinsk udstyr i USA. Til arrangementet havde vi inviteret en regulatorisk ekspert på området fra USA, Jennifer Willner, fra JW Regulatory Consulting. Jennifer introducerede deltagerne i procedurer omkring indhentning af FDA godkendelse og alle do’s and dont’s samt typiske faldgrupper. 

Til arrangementet deltog også tre oplægsholdere fra LSI’s regulatoriske ERFA-netværk, som alle arbejder eller har arbejdet med FDA godkendelse i deres dagligdag. De tre oplægsholdere kunne bidrage med konkrete cases og fortælle om deres oplevelse med processen. 

Afslutningsvis afholdt facilitator René Martin Larsen en paneldebat med Jennifer Willner og de tre oplægsholdere, hvor deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål. 


Fra venstre: Jesper Nielsen fra InnoCon Medical, Claus Lindholt fra Mermaid Care, Dorthe Wallin fra Cortex Technology og Jennifer Willner fra JW Regulatory Consulting. Yderst ses facilitator René Martin Larsen fra Center fra Videnscenter for Velfærdsteknologi. 

Deltagerne tog rigtig godt imod arrangementet, og flere gav udtryk for at der er et stort behov for sådanne arrangementer. Det tager LSI til efterretning og vil i den kommende tid arbejde på muligheden for en version 2 af arrangementet. Følg med her. 

Vellykket arrangement om godkendelse af medicinsk udstyr