Innovationscamp for maskinmester- og sygeplejestuderende

Maskinmestre og sygeplejersker i samarbejde om løsninger til sundhedsvæsnet

Mandag den 28. oktober afholdt LSI, UCN, MARTEC og Frederikshavn Kommune Innovationscamp for 70 studerende fra Martec og UCN Hjørring. Formålet var at de studerende skulle stifte bekendtskab med at arbejde med proces og innovation med udgangspunkt i udfordringer fra sundhedsvæsnet.

Det tværfaglige samarbejde mellem kommende sygeplejersker og maskinmestre skabte en fantastisk camp med gode diskussioner og faglige input fra begge lejre. 

“Det er virkelig spændende, fordi vi kan bidrage med helt forskellige ting. Vi har det lidt mere tekniske aspekt på tingene, hvor sygeplejerskerne har det lidt mere humanistiske aspekt. Det har været lidt en øjenåbner for vores forskellige måder at tænke på” fortæller Simon Urth fra Martec til Nordjyske Medier.

Grupperne arbejdede med tre udfordringer, som de sygeplejestuderende selv har oplevet ude i praksis; mobilitet, medicin og mundhygiejne. Efter åbningstale af Frederikshavn Kommunes Borgmester Birgit S. Haansen, arbejdede grupperne på idéer til løsningsforslag, som senere blev syretestet af de øvrige grupper. 

Afslutningsvist blev de gode idéer og løsningsforslag præsenteret for et dommerpanel, der var sammensat af beslutningstagere fra kommunen, sundhedssektoren, virksomhedsrådgivningen og en central sundhedsteknologiske produktionsvirksomhed.


Dommerpanelet bestod af; Sidsel Schmidt Andersen fra Erhvervshus Nord, Sanne Holm fra UCN, Jan Jacobsen fra MARTEC, Jytte Thøgersen fra Frederikshavn Kommune, Anni Stavnskær Pedersen fra UCN Innovation og Flemming Eriksen fra Liftup. 

Vindergruppen med idéen “Fixbånd” løb med den endelige sejr. Idéen var et armbånd til fiksering af slanger på primært dialysepatienter, så de bliver mere mobile i deres hverdag med dialyse. Fixbåndet er udviklet til dialysepatienter, men konceptet er særlig skalerbart og kan nemt overføres til andre patienter, hvilket dommerne lagde vægt på. 

LSI vil gerne sige en kæmpe tak til alle der var med til at gøre dagen til en succes; både planlægningsgruppen, facilitatorer og dommere, og ikke mindst de studerende, der trådte gik positivt og engageret ind i processen gennem hele dagen. 

Innovationscamp for maskinmester- og sygeplejestuderende