Tre projekter præsenterede effekten af tværfagligt samarbejde

Afsluttende workshop for projekter i Sundhedsteknologisk Service Program (SSP)

Torsdag den 19. september afholdt LSI afsluttende workshop for tre projekter, som LSI har støttet med midler fra Sundhedsteknologisk Service Program.

Formålet med afslutningsworkshoppen var at dele viden samt erfaringer om Innovationssamarbejdet mellem private og offentlige i de afsluttede SSP-projekter. 

De tre virksomheder som afsluttede deres SSP-projekt, var følgende:

TREAT-Essential

Robotassisteret ultralyd (RAU)

Screening og forebyggelse af baglårsskader (Fysiometer)

Flere af projektets samarbejdspartnere deltog i workshoppen, hvor både offentlige og private parter bidrog med input i forhold til samarbejdet. Gennem alle tre præsentationer var der relevant god dialog på tværs af projekter og samarbejdspartnere, og der var stor vidensdeling og erfaringsudveksling mellem deltagerne.


Præsentation af Mads Mogensen fra TREAT Systems.

Til arrangementet deltog også to igangværende projekter, Måling af fremgang i fysioterapi og Identifikation af leverancer med høj risiko for afvigelser, som fik mulighed for kort at præsentere deres projekter, og samtidig være til rådighed for spørgsmål og sparring fra de øvrige deltagere i forhold til innovationssamarbejde samt forløb.

Som noget nyt deltog et ”funding panel” bestående af Jens Christian Winther, Nord Danmarks EU-kontor, Johans Lervang, Innovationsfonden og Poul Kvist fra Nordjysk Lånefond. Formålet med panelet var, at de skulle være til rådighed for spørgsmål til fremtidige investeringer i projekterne og samtidig debattere relevante problemstillinger.


Fundingpanelet, Jens Christian Winther, Johan Lervang og Poul Kvist. 

Fælles for de tre afsluttede projekter var, at de var enige om, at ved at indgå i offentlige-private partnerskaber via LSI åbnes døre, som kan være svære at komme igennem som enkeltstående virksomhed. ”At deltage i SSP projektet har været en unik mulighed for at få foden inden for i sundhedssektoren”, fortalte Rune Kristensen fra RAU-projektet.

En projektdeltager, Lasse Thomsen, fra et andet SSP-projekt sad iblandt publikum og tilføjede: ”Jeg har sagt det før, LSI dem kan vi ikke undvære – det er jo dem, der åbner dørene ind til sygehuset. Det er dem der skaber kontakterne.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

Næste afslutningsworkshop afholdes 11. december, hvor vi forventer at fem projektgrupper holder oplæg om deres afsluttede projekter. 

Tre projekter præsenterede effekten af tværfagligt samarbejde