Afslutningsworkshop SSP

Afslutningsworkshop for afsluttede projekter i SSP regi

LSI inviterer til afslutningsworkshop for Sundhedsteknologisk Service Program med tre afsluttede projekter. Få indsigt i, hvad det har betydet for virksomheder og samarbejdspartnere at deltage i programmet. 

Læs mere

Arrangementet finder sted på SOSU Nord den 19. september 2019 kl. 15.00

Afslutningsworkshop SSP