SSP projekt godkendt til Liftup
03. juni 2019

Problemstilling

Medarbejdere fra kommunalt regi oplever store udfordringer med forflytning af borgere. Borgere, som har nedsat fysisk funktionsevne, har tendens til at glide ned i sengen. Når borgeren skal tilbage, op, i sengen, så fordrer det ofte to medarbejdere samt risiko for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ligeledes oplever medarbejderne uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, når borgeren forflyttes fra fx seng til stol. Her fordrer det en lift (lofts- eller gulvlift), hvor bl.a. en loftlift kræver skinner i loftet og er derfor ikke fleksibel.

Formål

Formålet er at udvikle to nye, komplementære produkter med fokus på forflytninger i praksis for at sikre en skånsom forflytning. Målet er at reducere risikoen for arbejdsskader i forbindelse med uhensigtsmæssige forflytninger, herunder et bedre arbejdsmiljø, og øge værdigheden og graden af selvhjulpenhed hos borgere i forflytningssituationerne. I projektet involveres brugerne kontinuerligt i iterative processer.

 
SSP projekt godkendt til Liftup