Udviklingskøkken vedr. dysfagi-venlig kost
02. maj 2019

Region Nordjylland fik godkendt projektet “Udviklingskøkken – vedr. Dysfagi-venlig kost” hos LSI’s Samarbejdsforum i 2018. 

Men hvad er dysfagi, og hvorfor valgte Region Nordjylland at starte projektet?

Dysfagi (tygge- og synkebesvær) er en udbredt sygdom, som rammer op mod 40 % af alle ældre over 65 år og koster samfundet knap 700 millioner hvert år, sammenlignet med ældre uden dysfagi. Et studie fra Regionshospital Nordjylland, publiceret i 2016, viste at over en tredjedel af alle ældre, indlagt med lungebetændelse, havde dysfagi. Disse lungebetændelser kan komme af, at patienter med dysfagi ikke får kost med den rette konsistens og derfor fejlsynker deres mad.

Kathrine Lassen som er Stabs- og udviklingsmedarbejder hos Region Nordjylland udtaler om projektet:

“Vi valgte at gå i gang med projektet, da vi ønsker at gøre dysfagikost (dvs. mad og drikke med modificeret konsistens, der er sikkert for disse patienter at indtage), nemmere tilgængeligt for de patienter og borgere der har behov for det. Både på hospitalet, men i særdeleshed også til borgerne i eget hjem, da det ofte er her problemet med at få den rette kost, opstår.”

Midlerne fra Samarbejdsforum betyder, at Udviklingskøkkenet har mulighed for at udføre en markedsanalyse, der kan hjælpe  med at danne rammen om en businesscase der kan præsenteres for de virksomheder, som har udtrykt interesse i at medvirke i projektet.

Kathrine Lassen som er Stabs- og udviklingsmedarbejder hos Region Nordjylland udtaler:

“Flere lokale fødevarevirksomheder har tilkendegivet deres interesse for udviklingen af dysfagikostprodukter, men der stilles spørgsmålstegn ved markedspotentialet. Derfor ønsker vi i Udviklingskøkkenet, at udføre denne analyse, da det vil billedliggøre det markedspotentiale der foreligger, samt hjælpe os til at få de lokale virksomheder med ombord på projektet.”

Læs mere om Samarbejdsforum her

Udviklingskøkken vedr. dysfagi-venlig kost