Design Sprint – Et samarbejde imellem VR Rehab og Aalborg Kommune
30. april 2019

Skærmbillede 2019-05-01 kl. 11.27.21

Aalborg Kommune og VR Rehab har i regi af Like! projektet, igangsat tre designsprintsdage for borgere med autisme og angstproblematikker. 

Deltagerne på dagen spænder imellem borgere der er i bostøtte, brugere af dagtilbuddet Væksthuset og studerende fra HF3. De tre målgrupper arbejder med tre forskellige problemstillinger efter eget valg.


1 sprintdag er afholdt og på denne dag blev problemstillingerne udvalgt til at være: Kørsel med bus, at komme ud af døren og det at gå til eksamen. På de næste to sprintdage skal der arbejdes med at teste VR, udfolde problemstillingerne endnu mere og at få udviklet en prototype til VR, der skal gøre det muligt for deltagerne at øve sig i den utrygge situation, derhjemme i vante og trygge rammer.

Efter designsprintet er afviklet skal arrangørerne af projektet gerne stå med nogle prototyper, der gør at virksomheden VR Rehab kan arbejde videre med, at Aalborg Kommune kan få udviklet nogle brugbare løsninger, der kan hjælpe borgerne i deres hverdag.

Se denne video, der beskriver den første dag, hvor deltagerne lavede design sprint

Design Sprint – Et samarbejde imellem VR Rehab og Aalborg Kommune