Identifikation af nye velfærdsteknologiske løsninger
29. april 2019

Velfærdsteknologi rulles i stigende grad ud i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, og nye behov, muligheder og løsninger opstår. Inden for ældreområdet er det bl.a. ude på plejehjemmene at behov og ideer, der kan involvere nye velfærdsteknologiske løsninger, identificeres. 

Medarbejderne oplever gennem deres daglige arbejde, hvor der kan være behov for at afprøve nye metoder og teknologier i opgaveløsningen. 
Vi vil med dette pilotprojekt sætte fokus på netop at identificere nye ideer for innovation, der er tæt på både beboernes, personalets og organisationens behov og deres muligheder for at bruge ny teknologi. 

Formålet med projektet er, at undersøge og planlægge initiativer, der styrker (sam-)arbejdet med innovation vedr. velfærdsteknologi på ældre- og sundhedsområdet. Projektet vil foregå i relation til plejehjem og mulighederne for, her, at identificere konkrete behov, velfærdsteknologiske løsninger, samt, hvis muligt, afprøvning samt bidrag til udvikling af disse. Disse initiativer skal udmøntes sig en konkret metode, hvor der på medarbejderniveau, således kan arbejdes (endnu mere) med udvikling af innovativ praksis til løsning af hverdagens udfordringer.   

Bent Sørensen, Konsulent hos Kvalitets- og Innovationsenheden, Ældre- og Handicapforvaltningen om hans forventninger til projektet: 

”Vi forventer, at der, i samarbejde med vidensinstitutioner og private virksomheder, udvikles en ”konkret metode” som giver konkrete værktøjer og samtidigt bidrager til viden og praksiserfaringer, som kan bringes i anvendelse både på plejehjem, i vidensinstitutioner (som bl.a. uddanner medarbejderne til praksis) samt i relation til private virksomheder som udvikler velfærdsteknologi.”

Følg med på vores hjemmeside for nyt om projektet.

Identifikation af nye velfærdsteknologiske løsninger

Skriv et svar