SundCamp 2019
01. april 2019

Skærmbillede 2019-04-03 kl. 13.34.45

Den 28. og 29. marts dystede de studerende fra 3. og 4. semester på ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, jordemoder- og sygeplejerskeuddannelserne på UCN – Selma Lagerløfts Vej, om at finde de bedste innovative løsninger indenfor Sundheds- og Velfærdsområdet.

Sund Camp er en afslutning på et to ugers tværprofessionelt samarbejde for de studerende. Lektorerne Lene Duus og Betina Ringby er arrangør af campen, i samarbejde med LSI. 

LSI’s rolle har været at finde eksterne opgavestillere med konkrete og nutidige udfordringer, hvilket betød at LSI sekretariat har været i dialog med netværket blandt partnere og medlemmere af LSI.

På Sund Camp bidrog LSI medlemmerne, Xtel og Wolturnus samt partnerne i LSI, Aalborg Kommune – Ældre- og Handicapforvaltningen og Region Nordjylland – Aalborg Universitets Hospital, med de virkelighedsnære udfordringer, som de studerende brugte to dage på, at udvikle nye løsningsforslag til. 

Gennem campen arbejdede de studerende med en overordnet forståelse af innovationsprocesserne, hvor de gik fra en samfundsmæssig udfordring til et konkrete løsningsforslag. Innovationsprocessen har afsæt i nutidens udfordringer, som leder de studerendes nysgerrighed og kreativitet til, at kunne designe bedre fremtidige løsninger. Måden som underviserne faciliterer forløbet på, tager udgangspunkt i ”Design Thinking”.

De virkelighedsnære udfordringer var i år:

1.     Eliminering af dehydrering
2.     Udvikling af multifunktionelle lejringsprodukter til sengeliggende patienter
3.     Nytænkning af nødkald til borger i eget hjem
4.     Statiske løft af instrumenter og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger under operation
5.     Nytænkning af elevationsskinne

Sund Campen startede med, at de studerende blev præsenteret for de virkelighedsnære udfordringer, af de eksterne opgavestillere. Herefter arbejdede de studerende i teams for at udvikle deres bud på et løsningsforslag til udfordringen. Sund Campen blev afsluttet næste dag ved, at der for hver udfordring, skulle udvælges de to bedste løsningsforslag, som herefter skulle pitches foran de eksterne opgavestillere samt de studerende.

De studerende var meget kreative og innovative, og kom med rigtig mange spændende bud på løsninger, så det var svært for opgavestillerne at vælge en vinder.

Camilla

Camilla Winther Jensen, Ældre og Handicap forvaltningen – Aalborg Kommune, som der stillede udfordringen; Nytænkning af nødkald til borger i eget hjem:

”Vi valgte at deltage, da vi synes der er noget værdi i at få andre til at se på nogle problemstillinger vi sidder med og de studerende er ikke så begrænset i deres måde at tænke på, da de ikke er så påvirket af ”vi plejer” eller lovgivning og samtidig har de et fint kendskab til området – Vi fik nogle rigtig fine ideer med fra de studerende og fik sat gang i noget undren hos os selv, da de studerende spurgte ind til nogle ting vi aldrig selv har tænkt på i forhold til vores case.”

Hold øje med hjemmesiden, for at finde mere information om hvornår næste SundCamp løber af stablen.

SundCamp 2019

Skriv et svar